Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > Direktiivid  > EL Direktiiv 2002/96/EU

EL Direktiiv 2002/96/EU

EL Direktiiv 2002/96/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/96/EÜ,
27. jaanuar 2003,
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta
 
DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 27 January 2003
on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
 
"elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta"
 
Vastuvõetud:       27.01.2003
Kehtivuse algus: 13.08.2005 ja hilisemad tähtajad
Põhjus:                parandada keskkonnategevuse tulemuslikkust
Eesmärk:             parandada keskkonnategevuse tulemuslikkust
Kellele:                elektri- ja elektroonikaseadmete tootjatele
kellele veel:         keskkonnakahjustus tuleb heastada eeskätt kahjustuse kohas ning
                            et maksma peab saastaja.
Kes ei vastuta:    Isikut, kes üksnes rahastab rahastamislepingu alusel, ei loeta tootjaks
Sanktsioonid:     iga EL liikmesriik töötab välja iseseisvalt meetmed ja sanktsioonid
Update               iga 4 aasta tagant
Erandid:             Seadmed, mis on seotud liikmesriikide esmatähtsate julgeolekuhuvide
                           kaitsmise, relvade, laskemoona ja sõjatarvikutega, jäetakse
                           käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja.
 
Mis on selles direktiivis kõige olulisem?
Siin tuuakse ära täpne jaotus elektroonikaseadmete osas (Lisa IA ja IB)
 
IA LISA
Käesoleva direktiiviga hõlmatud elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad
1. Suured kodumasinad
2. Väiksemad kodumasinad
3. Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed
4. Tavatarbijatele ettenähtud seadmed
5. Valgustusseadmed
6. Elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad)
7. Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid
8. Meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)
9. Seire- ja valveseadmed
10. Automaadid
 
Need on ühtlasi ka sellised tootegrupid (v.a. p8,9), millele kohaldub RoHS direktiiv (6 ohtliku aine kasutamise piirang alates 2006 1. juulist)
 
1. Suured kodumasinad
Suured jahutusseadmed
Külmikud
Sügavkülmikud
Muud suured seadmed, mida kasutatakse toiduainete külmutamiseks, säilitamiseks ja hoidmiseks
Pesumasinad
Pesukuivatid
Nõudepesumasinad
Toiduvalmistamise masinad
Elektripraeahjud
Elektrikeeduplaadid
Mikrolaineahjud
Muud suured seadmed, mida kasutatakse toidu valmistamiseks ja muuks toiduainete töötlemiseks
Elektrilised kütteseadmed
Elektriradiaatorid
Muud suured seadmed tubade, voodite ja istmete soojendamiseks
Elektriventilaatorid
Kliimaseadmed
Muud tuulutus-, väljatõmbe- ja konditsioneerimisseadmed
2. Väiksemad kodumasinad
Tolmuimejad
Vaibaharjad
Muud puhastusseadmed
Õmblus-, kangakudumis- ja silmkudumismasinad ning muud tekstiilmaterjali töötlemise masinad
Triikrauad ja muud seadmed triikimiseks, pesu rullimiseks ning muuks rõivaste hoolduseks
Leivarösterid
Fritterid
Kohviveskid, kohvimasinad ja seadmed mahutite või pakendite avamiseks
Elektrinoad
Juukselõikusmasinad, föönid, hambaharjad, habemeajamisaparaadid, massaaøiaparaadid ja muud
kehahooldusseadmed
Kellad, käekellad ja seadmed aja mõõtmiseks, näidustamiseks või registreerimiseks
Kaalud
3. Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed
Tsentraliseeritud automaatne andmetöötlus:
Suurarvutid
Miniarvutid
Printerid
Personaalne andmetöötlus:
Personaalarvutid (keskseade, hiir, ekraan ja klaviatuur kaasa arvatud)
Kandearvutid (keskseade, hiir, ekraan ja klaviatuur kaasa arvatud)
15/7. kd ET Euroopa Liidu Teataja 369
Väiksemad sülearvutid
Märkmikarvutid
Printerid
Koopiamasinad
Elektri- ja elektronkirjutusmasinad
Tasku- ja lauakalkulaatorid
ja muud tooted ja seadmed andmete elektrooniliseks kogumiseks, salvestamiseks, töötlemiseks, esitamiseks või
edastamiseks
Lõppkasutaja terminalid ja süsteemid
Faksid
Teleks
Telefonid
Taksofonid
Traadita telefonid
Mobiiltelefonid
Automaatvastajad
ja muud tooted või seadmed heli, kujutise või muu teabe edastamiseks telekommunikatsioonivahendite abil
4. Tavatarbijatele ettenähtud seadmed
Raadiod
Televiisorid
Videokaamerad
Videomakid
Kõrgekvaliteedilise heliga makid
Helivõimendid
Muusikariistad
ja muud tooted või seadmed heli või kujutise salvestamiseks või taasesitamiseks, sealhulgas heli ja kujutise
levitamiseks ettenähtud muud signaalid ja tehnoloogiad kui telekommunikatsioonivahendid
5. Valgustusseadmed
Luminofoorlampide valgustid, välja arvatud kodumajapidamiste valgustid
Sirged luminofoorlambid
Kompaktlambid
Suure valgustugevusega lahenduslambid, sh kõrgrõhunaatriumlambid ja metallhaliidlambid
Madalrõhunaatriumlambid
Muud valgustusseadmed või seadmed valgustuse suunamiseks või reguleerimiseks, välja arvatud hõõglambid
6. Elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured paiksed tööstuslikud tööriistad)
Puurid
Saed
Õmblusmasinad
Seadmed puu, metalli või muu materjali treimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, saagimiseks, lõikamiseks,
puurimiseks, augustamiseks, mulgustamiseks, kantimiseks, painutamiseks või muuks töötlemiseks
Tööriistad neetimiseks, naelutamiseks, kruvimiseks või neetide, naelte, kruvide eemaldamiseks või samasuguseks
otstarbeks
Tööriistad keevitamiseks, jootmiseks või samasuguseks otstarbeks
Seadmed vedelike või gaasiliste ainete pihustamiseks, nendega katmiseks, pritsimiseks või muul viisil
käsitlemiseks
Niidukid või muud aiatööriistad
370 ET Euroopa Liidu Teataja 15/7. kd
7. Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid
Elektrirongide või võidusõiduautode komplektid
Käeshoitavad videomängupuldid
Videomängud
Arvutid jalgrattasõidu, sukeldumise, jooksmise, sõudmise jm tegevuse jaoks
Spordivahendid elektriliste või elektrooniliste komponentidega
Müntidega mänguautomaadid
8. Meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik implantaadid ja nakatunud tooted)
Kiiritusravi aparatuur
Kardioloogiaseadmed
Dialüüsi aparatuur
Hingamisaparaadid
Tuumameditsiini seadmed
In vitro — diagnostikas kasutatavad laboriseadmed
Analüsaatorid
Sügavkülmikud
Rasedustestid
Muud seadmed haiguse, vigastuse või puude avastamiseks, vältimiseks, jälgimiseks, ravimiseks või
leevendamiseks
9. Seire- ja valveseadmed
Suitsuandurid
Kütteregulaatorid
Termostaadid
Kodumajapidamises või laboratooriumiseadmetena kasutatavad mõõtmis-, kaalumis- või reguleerimisseadmed
Muud tööstusettevõtetes kasutatavad seire- ja valveseadmed (nt juhtpaneelid)
10. Automaadid
Kuumade jookide automaadid
Soojade või külmade joogipudelite või -purkide automaadid
Tahkete toodete automaadid
Sularaha automaadid
Igat liiki toodete väljastamise automaadid
15/7. kd ET Euroopa Liidu Teataja 371
 
 
nach oben