Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > Direktiivid 

Direktiivid 


Käesolev õppematerjal käsitleb 2 põhilist elektroonikaseadmete tootmist reguleerivat EL direktiivi:
 
RoHS ja WEEE.
 
Mõlemad lühendid tulenevad ingliskeelsest direktiivi nimest.
Mõlemad direktiivid võeti vastu 2002 aastal.
 
Elektroonikaseadmete tootmisega tegelevad ettevõtted juhinduvad oma igapäevases töös pidevalt nendest põhimõtetest.
 
Täpsemalt siis kommenteeritult allpool.
 

Submenu

nach oben