Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > RoHS direktiivi rakendamisjuhend 

RoHS direktiivi rakendamisjuhend 

 
RoHS direktiivi rakendamisjuhend (v.1) on Eestis välja antud 2006 aasta mais.
Üldjoontes on selline juhend koostatud seetõttu, et iga Euroopa Liidu liikmesriik peab välja töötama ise oma siseriiklikud meetmed RoHS direktiivis toodud nõuete ja kohustuste täitmiseks, ja määrama järelvalveorganid ning sanktsioonid rikkumiste puhuks.
 
Juhend on välja töötatud EL ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitleva direktiivi (RoHS
direktiiv) rakendamisega tegelevate asutuste mitteametlikus võrgustikus peetud arutelude
käigus.
Juhend on teavitav ja nõuandev ning sellel ei ole õiguslikku jõudu.
RoHS direktiivi rakendamisega tegelevatele liikmesriikide asutustele kehtib nende oma riigi
õigussüsteem ja nad võivad käesolevat juhendit kohaldada üksnes selle õigussüsteemi piires.


 
nach oben