Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > Kasulikud veebiviiteid 

Kasulikud veebiviiteid 

RoHS direktiiv ingliskeelsena
 
WEEE direktiiv ingliskeelsena
 

Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitleva direktiivi (RoHS) reguleerimisala
Otsustusjuhend
Juhend on välja töötatud EL RoHS pädevate asutuste võrgustikus peetud arutelude käigus. 
 
RoHS direktiivist EV Keskkonnaministeeriumi kodulehelt
 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2012/19/EL,
4. juuli 2012,
elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta
(uuesti sõnastatud)
 
nach oben