Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > Restriction of Hazardous Substances


Restriction of Hazardous Substances

EUROOPA PARLAMENDI JA N ÕUKOGU DIREKTIIV 2002/95/EÜ,
27. jaanuar 2003,
teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes
 

 
nach oben