Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > RoHs materjalid

RoHs materjalid

Neid materjale on 6.

RoHS direktiivis nimetatud materjalide kirjeldused, nende iseloomustused ja kasutusotstarbed 
 
Miks need ained on ohtlikud:
Plii (Pb) – kantserogeene inimesele,
bioakumuleeruv, väga mürgine, reprotoksiline;

Elavhõbe (Hg) – väga mürgine, mõjutab
närvisüsteemi ja lihaskonda

Kaadmium (Cd) – väga mürgine, inimesele
kantserogeene, luu haigused (osteoporoos)

Kuuevalentne kroom (Cr6+) – väga mürgine,
inimesele kantserogeene

Polübroomeeritud bifenüüle (PBB) – inimesele
kantserogeene, mürgine

Polübroomeeritud difenüüleetreid (PBDE)
mürgine, reprotoksiline, kahjustab närvisüsteem
 
 
 
Metallid ja nende ühendid
Tungivad organismi tolmu ja auru kujul või läbi naha.
Ohtlikud on paljud nii orgaanilised kui anorgaanilised metalliühendid.
Levinumad tervisekahjustusi põhjustavad metallid on elavhõbe, plii, nikkel, kroomiühendid ja arseeniühendid.
Paljud metalliühendid on terato- või kantserogeensed.
Plii (Pb)
Plii on üks vanimaid tuntud ning dokumenteeritud tervisekahjustust põhjustavaid aineid. Pliimürgistust on dokumenteeritud nii iidses Roomas, Kreekas kui iidses Hiinas.
Siiski on plii ning selle ühendid laialdaselt kasutusel, tänu oma nõutud omadustele teatud tööstusharudes
Peamiselt kasutatakse pliid tänapäeval akude valmistamisel, kuid pliiühendeid kasutatakse ka erinevate plastikute valmistamisel ning elektrijuhtmete isolatsioonimaterjalides.
Pliiühendeid leidub keraamikalakkides, kuna plii annab keraamikale iseloomuliku sära ja tugevuse. 
Pliid leidub seniajani ka mõningates värvides ja kriitides ning samuti on plii vastutav paljude loodustoodete kontaminatsiooni eest.
Pliid sisaldavad ka mõningad kosmeetikatooted ning ehted.
Suurtes kogustes pliid kasutatakse ka radioaktiivset kiirgust kasutavate seadmete isolatsiooniks.
Pliivabaks bensiiniks loetakse bensiini, mille pliisisaldus on maksimaalselt 0,013 g/dm³
 
Kokkupuude Pliiga
Plii ja pliiühendid mõjutavad organismi nii sissehingamisel, seedimisel kui nahakontaktil. Enamik kokkupuuteid on sissesöömisel või hingamisel. Kokkupuuted nahaga on oluliselt vähenenud peale pliivabale kütusele üleminekut.
Kui jätta kõrvale plii kaevandamise ja töötlemisega tegelevad tööstusharud, siis on kõige tõenäolisem kokkupuude ehitustöölistel või renoveerijatel, kes kõrvaldavad pindadelt vana värvi. Sellisel juhul siseneb plii organismi sissehindamisel nii tolmuosakstena kui gaasiliste ühenditena.
Igapäevaselt puutume me pliiga kokku ka heitgaasides, keraamikatoodetes jne. Pliiga on sage saasteaine ka puu- ja juurviljade ning loodusravimite osas.
Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
(VV määrus nr 193, 20.06.2000).
Määruses esitatud nõudeid kohaldatakse töödel, mille käigus töötajad võivad kokku
puutuda plii või selle ioonsete ühenditega. Sellisteks töödeks on näiteks trükitööd,
kus kasutatakse pliid sisaldavaid trükivahendeid; pliid sisaldavate keraamiliste
toodete valmistamine; autokooste- ja remonttööd.
Plii ei ole siiski niivõrd kantserogeen kui kroonilise mürgistuse tekitaja.
Pliiühendeid on keelatud kasutada värvide koostises, erandina on lubatud
kasutada pliivalget sisaldavaid värve ajalooliste hoonete rekonstrueerimisel.
Oht tervisele
Kõik pliiühendid on mürgised.
Automagistraalide läheduses kasvanud marjade pliisisaldus võib olla piisavalt kõrge, põhjustamaks raskekujulist pliimürgistust.
Inimorganismis koguneb plii peamiselt maksa ja luukoesse, kus seda salvestatakse nagu kaltsiumi.
Plii väljutamine organismist võib võtta aastaid.
Plii põhjustab aneemiat, kesknärvisüsteemi ning perifeersete närvide kahjustust, neerukahjustust, maksapõletikku, nägemise nõrgenemist.
 
Plii ja lapsed
Laste jaoks ei ole olemas ohutut pliikogust. Ka üliminimaalne pliisisaldus organismis võib põhjustada vaimse arengu häirumist.
USAs on hinnanguliselt 300 000 last vanuses 1-5 eluaastat, kelle vere pliisisaldus on üle 10µg/dl. USA CDC soovituse kohaselt peaks lapsed näiduga 20µg/dl kuuluma haiglaravile (kelatsioon)
Viimased uuringud on näidanud, et praktiliselt 100% lastest Aafrikas ja Ladina-Ameerikas ületab vere pliisisaldus 10µg/dl.
2006 ja 2007 aastatel korjasid suured mänguasjade tootjad turult ära mitmeid Hiinas toodetud laste mänge, sest need sisaldasid pliid (olid värvitud pliil baseeruvate värvidega).
Elavhõbe (Hg)
Esineb keskkonnas mitme erivormina, muundudes looduslike protsesside ja mikroorganismide toimel kergesti ühest ühendist teise.
Metalliline elavhõbe on vedel, hõbevalge värvusega metall, mis toatemperatuuril kergesti aurustub
Anorgaanilised elavhõbeda ühendid on elavhõbeda reageerimisel kloori, väävli või hapnikuga tekkivad soolad.
Teiste metallidega reageerides moodustab elavhõbe amalgaame.
 
Elavhõbeda kasutamine
Keemia- ja metallitööstuses
Elektrivarustuse tootmisel (lülitid, halogeenlambid, patareid)
Elavhõbe tekib jääkproduktina mitmetes tööstusharudes, nt söeelektrijaamad, kullakaevandamine jne
Farmaatsiatööstuses (diureetikumid, kõhulahtistid, silmatilgad, ninatilgad, nahakreemid, vaktsiinid)
Meditsiinis (kraadiklaasid, des.vahendid)
Hambaravis
Värvides
Kosmeetikas
Tätoveeringute värvainetes

Elavhõbeda toime tervisele
Äge mürgitus
Toksiline toime neerudele
Mittespetsiifilised kesknärvisüsteemi sümptomid - paresteesia, tuimus, neelamishäired, artikulatsioonihäired, nõrkus, väsimus, nägemishäired, treemor.

Krooniline toime
Elavhõbeda aurud – põhiline on toime kesknärvisüsteemile (isiksusehäired, mälulangus, erutuvus, depressioon, hallutsinatsioonid). Lisaks treemor, tahhükardia, türeotoksikoos, igemepõletik
Anorgaanilised ühendid – immuunkompleksidega neerukahjustus
Orgaanilised ühendid – ajuturse, ajuatroofia
Elavhõbe on teratogeenne!
 
 
Kroom ja kroomiühendid
Tavaline roostevaba teras sisaldab 18% kroomi ja 8% niklit.
Metallitööstuses kasutatakse kroomi metallesemete galvaanilisel kroomimisel.
Lisaks sellele kasutatakse kroomiühendeid värvides, naha parkimisel, fotograafias, puidu immutusvahendites.
Kromaate sisaldab vähesel määral ka ehituses kasutatav tsement.
Metalsel kroomil ja selle kuuevalentsetel ühenditel on kantserogeenne toime ja
nad võivad pika tööstaaøi puhul (20–30 a) põhjustada kopsuvähki või selle eelseisundeid.
Haigus võib avalduda alles siis, kui töötaja on juba pensionil.
Kolmevalentse kroomi kohta arvatakse, et see ei ole kantserogeen.
Kokkupuutuvate töötajate arv: Eestis on ca 15 000.
 
Tööd ja kutsealad:
roostevaba terase keevitustööd ja tootmine
raua ja terase tootmine
elektrolüütiline ja termiline kroomimine
puidu immutamine
naha ja villa töötlemine kroomiühendeid sisaldavate vahenditega
savi, klaasi, emaili ja kivitoodete värvimine kroomiühendeid sisaldavate
ainetega.
 
 
Kaadmium – on keelatud kasutada polüvinüülkloriidi ja selle
kopolümeeri stabiliseerimiseks, mida kasutatakse järgmiste toodete
valmistamisel:
- pakkematerjal (kotid, kaaned)
- kontoritarbed
- mööbli kaunistusvahendid
- kunstnahk
Kasutamispiirangud ei kehti kaevandamises, tuumatööstuses, ookeanilaevastikus.
PBB
PCB – polüklooritud bifenüülid
Värvuseta, viskoossed, head isolaatorid. Ei juhi elektrit, ei põle, ei allu pH muutustele.
Hakati kasutama 1920 aastatel tulekustutites ja vedelate isolaatoritena. Lisandina on PCB kasutatud ka tintides, värvides, õlides, kopeerpaberites.
PCB ei lagune ning jääb atmosfääri. Organismi sattununa jäävad PCB organismi praktiliselt kogu eluks. Samas tekivad kudedes kiiresti bioloogiliselt reaktiivsed protsessid, mis on tervistkahjustavad. Tekivad maksakahjustused, neuroloogilised häired, nõrkus, kaalukaotus.
PCB on olemas kõikjal õhus, erinevates kontsetratsioonides. Nagu kõigi POP ainete puhul, on ka PCB kontsentratsioon ülikõrge teatud kalaliikides.
PCB leketega seotud reostusi on esinenud kogu maailmas, Eestile lähimad on Tsehhi ja Iirimaa.
2008 aastal selgus et Iiri sealiha testimisel leiti erakordselt kõrgeid PCB väärtusi, mis ületasid EU lubatud piiri 80 – 200 korda. 
Võrreldes maailmas aset leidnud juhtumitega on see kontsentratsioon siiski väike, näiteks 1979 aastal Taiwanis leiti kontamineeritud riisiõlist 300 000 korda  kõrgemaid väärtusi. 
 
 
nach oben