Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > Enesekontrollitest

Enesekontrollitest


Tutvuda RoHS ja WEEE direktiividega,
ja omandatud materjali põhjal - nendest direktiividest leida vastused järgmistele küsimustele:
1. Mida need lühendid tähendavad?
2. Kellele on need mõeldud /loodud?
3. Mis ajast need RoHS ja WEEE kehtivad?
4. Milliseid materjale need direktiivid käsitlevad?
5. Milliseid tooteid need direktiivid käsitlevad
6. Millised on erandid?
7. Kuidas kontrollitakse nende täitmist?
8. Millised on sanktsioonid seaduse mittetäitmisel?
9. Kas trahvid (karistused) on samad kõikides riikides?
10. Kes kontrollib (kellel on see õigus) RoHS ja WEEE täitmist?

nach oben