Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS  

RoHS  


Kursuse/õpiobjekti nimi:Ohtlike ainete kasutamise piirangud - RoHS
Kool:Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 
Õppekava:Elektroonika ja automaatika erialade riiklik õppekava
Moodul:29. Elektroonikatööstuse tootmistehnoloogia
Õpiobjekti maht:0,1

Sellise lühendiga on hakatud markeerima elektroonikatooteid millised on üldiselt öeldes Plii-vaba tehnoloogiaga valmistatud, või märgitud seadmetele Pliivaba tehnoloogias tootmiseks. Tegelikult on selle RoHS Euroopa Liidu määrusega määratletud piirangud märksa laiemad.
 
Käesoleva õppematerjal ongi selleks, et paremini mõista neid nõudeid.

Õppematerjali valmimist toetas ESF: 

Submenu

nach oben