Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > Trükiplaat - Trükkplaat

Trükiplaat - Trükkplaat

 
Kursuse/õpiobjekti nimi:Trükiplaat
Kool:Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 
Õppekava:Elektroonika ja automaatika erialade riiklik õppekava
Moodul:29. Elektroonikatööstuse tootmistehnoloogia
Mooduli maht:0,1


Õpiobjekti valmimist toetas ESF: 

Trükkplaat on tänapäeva elektroonikatoodetes põhiline komponentide kandja. Kasutatavad
lühendid on PCB (Printed Circuit Board) ja PWB (Printed Wire Board). Mõningates kompaniides
on PCB lühendi kasutamine keelatud, kuna sama lühendiga tähistatakse ühte pestitsiidi.
(täpsemalt PCB pestitsiidist võid vaadata Ohtlike ainete direktiivi õppematerjalist)
 
Kumb on õigem nimetus eesti keeles - kas trükiplaat või trükkplaat.
 
Elektroonikas on harjutud kasutama seda toodet, materjali Trükkplaadi nime all.
 
Kuna Kutseõppeseadusest tulenevas õppekavas oli moodulikirjelduses teemana kirjas Trükiplaat, siis sai ka käesolevale õpiobjektile nimetus võetud just õppekava formuleeringust lähtuvalt.

Submenu

nach oben