Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > RoHS   > Kasutatud allikad

Kasutatud allikad

Lingid:

1. RoHS logod ja pildid aadressilt:

https://www.google.ee/search?q=RoHS&hl=et&client=firefox-a&hs=5Sm&rls=org.mozilla:et:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=u6NSUbaGHOuM7Aa9r4CQBA&ved=0CEgQsAQ&biw=1600&bih=1097

2. RoHS direktiivi rakendamise juhend:

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=371124/RoHS+rakendamise+juhend+%28ver+1%29.pdf


3. RoHS direktiiv 2002/95/EU eesti keeles Euroopa Liidu Teatajas L13/19 13.02.2003: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:31:32002L0095:ET:PDF

4. RoHS direktiiv 2002/95/EC inglise keelles avaldatud 27.01.2003: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0019:0023:en:PDF

5. RoHS direktiivi erandid (EN):  http://bonjovi178.hubpages.com/hub/ROHS-Directive-200295EC-Exemptions-List

6. RoHS direktiivi erandid seisuga okt. 2010: http://bonjovi178.hubpages.com/hub/ROHS-EXEMPTIONS-LIST-200295EC-New-List-of-October-2010

7. RoHS KKK (EN FAQ) EC: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/faq_weee.pdf

8. WEEE Elektroonika tööstuse tootmisjääkidest EN: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21210_en.htm

9. http://ec.europa.eu/eesti/paeevakajalist/news/120815_jaatmed_et.htm

 

 

 

 

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakond peaspetsialist Malle Piirsoo tel: 626 2859
e-post: malle.piirsoo[at]envir.ee
Korduma kippuvad küsimused: EE seadmed ja elektroonikaromud (uuendatud 16.02.2012)

 

 

 

 

 nach oben