Ohtlike ainete kasutamise piirangud, trükiplaat, pindliitekomponendid ja pindliide

You are here: Home > Pindliitekomponendid

Pindliitekomponendid


Taotluse tüüp:õpiobjekt
Kursuse/õpiobjekti nimi:Pindliitekomponendid
Kool:Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 
Õppekava:Elektroonika ja automaatika erialade riiklik õppekava
Moodul:29. Elektroonikatööstuse tootmistehnoloogia
Mooduli maht:4, õpiobjekti maht 0,1
Õpiobjekti tulemuseks on, et õpilane tunneb paremini pindliitekomponentide (SMD) liike, eristab  väliselt korpuste eri vorme ja teab nende eripärasid. Oskab lugeda SMD komponentide markeeringuid ja vajadusel leida elektroonikaseadmete koostajana toote andmespetsifikatsioonist lisateavet komponentide kasutamiseks elektroonikaseadmetes.
Lisatud pildi-fotomaterjal on ettekujutuse loomiseks selles õpiobjektis käsitletavatest materjalidest ja toodetest. Lisatud ka viited fotode algallikatele, kus ka võimalust lugeda hulgaliselt lisainfot.
Õpiobjekti valmimist toetas ESF: 
nach oben