Gruusia projekt

 

Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II

 

Viljakas koostöö Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, kutseõppeasutuste ja SA Innove vahel toimus perioodil 2007-2009 projekti „Toetame Gruusia kutsehariduse arengut“ elluviimisel. Käesolev projekt jätkab alustatut juhindudes Gruusia strateegilistest kavadest kutsehariduse arendamisel. 

 

 

SA Innove projektitaotlus “Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II” sai juulis 2011 heakskiidu ja rahastamise EV Välisministeeriumilt. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

 

Projekti informatsioon:

 

Periood: Oktoober 2011 - Oktoober 2013

 

Projekti elluviija: Sihtasutus Innove, Lõõtsa 4 11415 Tallinn, Estonia,

 

Tel. +372 699 80 80

 

Kontaktisik: Lea Orro,  Juhatuse liige

 

Projektijuht: Aili Kõiv, Projektijuht

 

Projekti partnerid Eestis:  Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja 8 kutseõppeasutust

 

Koostööpartnerid Gruusias: Gruusia Haridus- ja Teaduministeerium ja Gruusia Kvaliteediagentuur (the Georgian National Centre for Educational Quality Enhancement), kelle esindaja osaleb projekti juhtgrupi töös.

 

Projekti kasusaajad (beneficiaries:) 8 Gruusia pilootkooli (VET colleges/centres), kes osalevad ka arendustegevustes.

 

 

Projekti üldeesmärk: Toetada Gruusia pilootkoole ja Gruusia Haridus- ja Teaduministeeriumi kutseõppe kvaliteedi tõstmisel lähtudes Gruusia haridusstrateegiast ja Euroopa Liidu kutsehariduse arendamise eesmärkidest. Gruusia pilootkoolide valiku kriteeriumid olid: majandussektori prioriteetsus; osalemine eelmises Gruusia-Eesti projektis; Eesti partnerkoolide õppekavavaldkondadega sobivus;  geograafiline asend, mis toetaks Gruusia regionaalarengut; vastavus ettevõtete ja tööturu vajadustele.

 

Projekti tegevused aitavad tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja mainet Gruusias.

 

Projekti tegevusvaldkonnad on järgmised:

 

(1) kvaliteedisüsteemi rakendamine kutseõppeasutustes;

 

(2) õppekavaarendus sihtvaldkondades;

 

(3) kutsehariduse ja kutseõppevõimaluste tutvustamine avalikkusele sh kutsevõistluste organiseerimise ja osalemise kogemuste vahendamine

 

Projekti lühikirjeldus:

 

Projekti tegevused sisaldavad peamiselt arendustegevusi ja koolitust, mille viivad läbi koolitaja, eksperdid ja mentored. Koolitused, seminarid ja konsultatsioonid toimuvad kas Gruusias või Eestis.

 

Gruusia õpetajate koolitused ja praktika (stažeerimine) Eesti partnerkoolis annab võimaluse õpetajatel saada kogemusi oma eriala valdkonnas. Lisaks otsekontaktidele on kavandatud suhtlemine Interneti võimalusi kasutades.

 

Eesti partnerid (vähemalt 38 inimest) panustavad projekti elluviimisse oma vabatahtliku tööga.

 

Gruusia pilootkoolidel on oluline roll projekti kõigi tegevuste läbi viimisel. Vähemalt kaks õpetajat igast pilootkoolist osaleb õppekavaarenduses ja koolitustel. Pilootkoolide direktorid juhivad oma kooli kvaliteedijuhtimise ja kutsemeistrivõistluste arendamisega seotud tegevusi.

 

Projekti tegevuste ja logistika efektiivse koordineerimisega hakkab tegelema gruusiapoolne projekti koordinaator. Koordinaatori ülesandeks on toetada projekti kõiki osapooli kogu projekti perioodil.

 

Kõik projektis osalevad partnerid peavad kindlustama ICT vahendid (arvutid, Interneti püsiühenduse) online koosolekuteks ja koolitusteks.  Vastavad õigused / paroolid ühise tarkvara kasutamiseks hangitakse projekti meeskonna poolt. Interneti ühendusel baseeruva tarkvara (Adobe Connect) kasutamise eeltingimuseks on, et suhtlemiseks kastatavate partnerite arvutite miinimum üleslaadimise kiirus oleks (the minimum upload speed of) 1Mbit/s.  Vastava tarkvara kasutamine võimaldab partnerite vahelist suhtlemist, koolituste ja koosolekute korraldamise hoolimata kaugest vahemaast.

 

Projekti otsesed eesmärgid:

 

(1) Gruusia pilootkoolide juhtidel ja võtmeõpetajatel on teadmised õppeasutuse kvaliteedisüsteemi rakendamisest, läbi on viidud enesehindamine ning koostatud on enesehindamisraportid.

 

Projekti käigus viiakse läbi kaks koolitust kvaliteedijuhtimise valdkonnas. Eesti partnerkoolid on mentoriteks Gruusia pilootkoolidele kogu enesehindamise protsessi vältel, raporti koostamisel ja saadud tagasiside kasutamisel. Pilootkoolide juhid ja õpetajad levitavad saadud kogemust teistele kutseõppeasutustele oma regioonis.

 

(2) kaasajastatud õppekavad pilootkoolide sihtvaldkondades, sealhulgas kohandatud / väljatöötatud toetav õppematerjal, erialaselt ja metoodiliselt täienenud õpetamine.

 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks toimub Gruusia õpetajatele täienduskoolitus õppekavaarenduse põhitõdedest, sh vajaduste analüüsi läbiviimisest arvestades kohalikku ettevõtlust. Eesti - Gruusia koostöös kaasajastavad sihtvaldkondade võtmeõpetajad ühiselt vastava sihtvaldkonna õppekava ja õppematerjale nii Eesti kui Gruusia partnerkoolis. Eesti partnerkoolide kutseõpetajad osutavad pilootkoolidele mentortuge kogu projektis kavandatud õppekavaarenduse jooksul. Kavandatud on Gruusia kutseõpetajate stažeerimine Eesti partnerkoolis ja partnerettevõttes.

 

Projekti tulemusena on täienenud osalevate pilootkoolide õpetajate teadmised ja oskused õppekavaarendusest, osatakse kasutada erinevaid videoloengute ja suhtlemisvõimalusi läbi Interneti, uuendada õppematerjali ja kasutada aktiivõppe meetodeid. Kasutusele on võetud 8 kaasajastatud õppekava ja neid toetavad õppematerjalid.

 

(3) Gruusia pilootkoolid on teadlikud kutseõppe võimaluste tutvustamisest avalikkusele, sealhulgas noorte kutsemeistrivõistluste korraldamisest ja selle mõjust kutsehariduse populaarsusele. Pilootkoolide parimate õppurite võistkond koos juhendajatega (kuni 3 erialal) on omandanud esimese kogemuse osalemisest rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel ja selle kajastamisest meedias. Gruusia esindajad osalevad kutsemeistrivõistlusel „Noor Meister 2012“Eestis. Parim Gruusia võistleja ja juhendaja osalevad koos Gruusia ministeeriumi esindajaga vaatlejana ülemaailmsetel kutsevõistlustel WorldSkills 2013 Leipzigis. Nimetatud võistlusi kajastatakse Gruusia meedias.

 

 

 

Partnerkoolide nimekiri

 

Eesti partnerkolid

 

 • Tallinn Polytechnic School
 • Tartu Vocational Training Centre
 • Pärnu Vocational Education School
 • Tallinn Construction School
 • Estonian Maritime Academy
 • Narva Vocational Training Center
 • Rakvere Industrial School
 • Olustvere Service and Economics School

 

Gruusia pilootkoolid

 

 • LPPL Professional college "IT"
 • Vocational College "Icarus"
 • Professional College "Professionali"
 • Professional College "Mermisi"
 • Batumi State Maritime Academy
 • LEPL Vocational College "Akhali Talga"
 • Professional College "Iberia"
 • Professional College "Aisi"

Lisamaterjal:

 

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt