Uudised

Õppima asumise kinnitamine

Põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppe põhikonkursi (17. juuni-17. juuli) tulemusena kooli sisse saanud õpilaskandidaatidel palume kinnitada õppima asumine hiljemalt 24.07.2019 kell 23.59. Kutsekeskharidusõppe õppekavadele sissesaanute nimekirjad ja õppima asumise kinnitamine asuvad SIIN.

Loe edasi...

Õpilaskodu avaldused (jätkukursused)

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse jätkukursuse (II, III) õpilasel on võimalik 12. augustini õpilaskodu (2019/2020) koha saamiseks esitada avaldus siin.

Ilmus TRACKTION projekti uus e-uudiskiri

Pärnumaa Kutsehariduskeskus on projektipartneriks Erasmus+ koostööprojektis "Advancing Tracking and Alumni Relations in VET Schools (TRACKTION)" aastatel 2017-2020,

Loe edasi...

 

Otsime aasta õppijat

Õpilaste 2019 suvine vastuvõtt

Informatsioon õpilaste 2019 suviseks vastuvõtuks (põhikonkurss) avatud õppekavade, ajakava ja õpilaste vastuvõtu tingimuste on leitav Sisseastujale.

0