Rahulolu-uuringud

Pärnumaa Kutsehariduskeskus viib regulaarselt läbi rahulolu-uuringuid:

  • vilistlaste rahulolu-uuring
  • lõpetajate tööhõive uuring
  • õpilaste rahulolu-uuring
  • lapsevanemate rahulolu-uuring

Lisaks kogutakse tagasisidet õppeainete/moodulite, õpetajate ja õppekorralduse kohta läbi õppeinfosüsteemi (ÕIS).

2017. aasta kutsekoolide rahuloluküsitluste tagasiside (pdf-formaadis)

Rahulolu-uuringute tulemused 2016/17 õppeaastal