HEV õpilaskandidaadile ja õpilasele

 

Kui Sa tunned huvi kutseõppes õppimise vastu ja Sinu sooviks on leida endale sobiv eriala ning amet, siis oled just õiges kohas. Selleks, et leiaksid endale sobiva eriala, nõustavad ning abistavad Sind meie kooli tugispetsialistid.

Uuri meie spetsialistidelt täpsemalt! Helista, kirjuta või lepi kokku aeg kohtumiseks.

Kontaktid:

  • Õppenõustaja Annika Kohv, telefon: 442 7878, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Õppe- ja karjäärinõustaja Terje Jürivete, telefon: 445 9465, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Õppe- ja tugiteenistuse juhataja Helke Heinmets, telefon +3725137388, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Meie kooli õppima asudes pead teadma, et igal erialal õppides on paika pandud kindlad teadmised ja oskused (õpiväljundid), mida pead õppe lõpuks omandama.

Kui oled meie kooli juba õppima asunud, siis pakume Sulle sobivaid abistamise viise, et Sa õppimisega hästi toime tuleksid.

Sinu esmane toetamine saab alguse juba kooli sisseastumisel  - vastuvõtuprotsessis. Avaldus, mille täidad kooli sisseastumiseks (SAIS-i keskkonnas) sisaldab mitmeid küsimusi, millele vastates on tugispetsialistidel võimalus saada olulist infot Sinu toetamiseks.

Näiteks:

  • Kas Sul esineb terviseprobleeme, mida tuleks edukaks edasijõudmiseks õppetöös arvesse võtta?
  • Millist tuge Sa  oled varem õppimisel saanud või arvad, et vajad?

Õppija võib sobiva tugimeetme leidmiseks koolile esitada näiteks meditsiinilise või logopeedi väljastatud tõendi, rehabilitatsiooniplaani või individuaalse üleminekuplaani.

Kui Sul ei ole veel kindlat soovi, millist eriala omandada, siis tule õpi kindlasti kutsevaliku õppes.

Kutsevaliku õpe on mõeldud just neile noortele, kes ei oska või pole valmis valima eriala. Kutsevaliku õpe võimaldab kutsekooli tulnud noorel teha tutvust erinevate erialadega.  Peale kutsevaliku õpet saad otsustada, mida soovid edasi õppida või kuhu tööle asuda.  

Võta meiega kontakti, tutvume koolikeskkonnaga ja arutame koos, milline valik on Sinu jaoks sobivaim! 

Haridusliku erivajadusega (HEV) õppijale

Haridusliku erivajadusega õppijana mõistetakse kutsekoolis õppijat, kellele on õppetööga paremaks toimetulekuks vajalik teha kohandusi. Näiteks õppijad, kes on eriliselt andekad või kellel on õppimisega raskused. Samuti need õppijad, kelle  terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppetööst eemalviibimine või õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha õppetöös muudatusi.

Esmakursuslastele toimuvad õppeaasta esimeste nädalate jooksul rühmajuhataja tunnid, kus tutvustatakse õppekorralduseeskirja ja muud olulist infot. Kõikidele esmakursuslastele on abiks õppetöö korraldust ja koolielu puudutav infovoldik “Abimees taskus”, mis jagatakse õpilastele esimesel rühmajuhataja tunnil ning on kättesaadav ka kooli veebilehel. 

Samuti toimuvad esimestel nädalatel direktori infotunnid koolielu üldise korralduse osas ning tutvustatakse uutele õpilastele olulisi isikuid (tugiteenistuse töötajad, huvijuht jne). Kohanemist koolieluga toetab ka  õppeaasta alguses toimuv „Rebaste nädal“, kus õppeosakonnad korraldavad koostöös vanemate kursustega õpilastega esmakursuslastele sotsiaalset suhtlust soodustavaid ühisüritusi.

Koolis tegutseb õppijate toetamiseks õppe- ja tugiteenistus.  Teenistuse ülesanne on aidata õppijal kutseõppes paremini toime tulla (tagada  õppijatele tugiteenuste, sh karjääriteenus, õpiabi, eri- ja sotsiaalpedagoogilise ja psühholoogilise teenuse kättesaadavus).

 Selleks on loodud HEV õpilaste toetamiseks tugirühm, mille ülesanne on toetada õppija haridusliku erivajaduse varajast märkamist ning individuaalset arengut. Tugirühm otsustab haridusliku erivajadusega õppija tugimeetme(te) määramise ja rakendamise ning vajadusel selle lõpetamise. Tugirühma tööd koordineerib ja juhib kooli õppenõustaja.

Vajadusel rakendatakse õppijale hariduslikke tugimeetmeid, nt individuaalse õppekava/rakendusplaani koostamine, õpe väikerühmas, täiendav eesti keele õpe, mõõdukas või põhjalik pedagoogiline sekkumine (st õpet kohandatud õppevara ja õppemetoodika järgi ja/või sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, eripedagoogi, õpinõustaja, karjäärispetsialisti ning abiõpetaja teenust haridusliku erivajadusega õpilase toimetuleku toetamiseks). Tugimeetmete rakendamise põhimõtted on toodud kooli õppekorralduseeskirjas, mis on leitav kooli kodulehelt.

Õppija võib sobiva tugimeetme leidmiseks koolile esitada näiteks meditsiinilise või logopeedi väljastatud tõendi, rehabilitatsiooniplaani või individuaalse üleminekuplaani.

Vajadusel kaasatakse koostöös kooli pidaja ja õpilase elukohajärgse kohaliku omavalitsusega õppetöö korraldamisele täiendavat personali nagu viipekeele tõlk, tugiisik või isiklik abistaja.

Õppetööga toimetuleku toetamiseks töötab koolis õppe- ja kasvatustöökomisjon, mis tegeleb koostöös rühmajuhatajate ja õpetajatega regulaarselt raskustesse sattunud õppijatega (kohanemisraskused, käitumisraskused, õpiraskused, õppevõlgnevused, puudumised, koolikiusamine jne). Komisjoniliikmete peatähelepanu on suunatud õppevõlgnevustega õpilaste toimetuleku jälgimisele, lisaks aitavad lahendada probleeme, konflikte, lihtsalt arusaamatusi, tegelevad õppekorralduslike probleemidega, suunavad nõustamisele, arendavad sotsiaalseid oskusi, loovad kontakte ning teevad koostööd kohalike omavalitsustega, lapsevanematega jne. 

Meie koolil on väga kaasaegne õppekeskkond - korralikult valgustatud ja soojad klassiruumid, tasemel ventilatsioon, tagatud on ohutu õppetöö, sööklas pakutakse kvaliteetset ja  tervislikku toitu. Lisaks on koolis olemas invatualetid, liftid, liikumist  soodustav sisekujundus, kergesti leitav info puuteekraanidelt, mugavad puhkenurgad koridorides ning abivalmis ja toetav koolipere.

HEV õppijate kaasamine

HEV õppijad kasutavad aktiivselt võimalust osaleda kooli huvi- ja spordiringides, kus neid juhendavad tunnustatud treenerid ja ringijuhid. Kooli õpilasesindus (ÕE) kaasab oma ridadesse aktiivselt õppijaid, kes löövad kooli õpilaselu korraldamisel aktiivselt kaasa.

Kasulikke viiteid:

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt