Üldinfo

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis.

Kool on sõnastanud oma missiooniks:

 • Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses.

Kooli tunnuslause on kutse heast koolist.

Koolil on hea koostöö Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusega, kohaliku omavalitsusega, SA Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ja kõikide õppevaldkondade praktikabaasidega (ettevõtetega), mida on üle 200. Tehakse ühisprojekte Lääne-Eesti piirkonna koolide ja ettevõtetega. Pärnu maakonna juhtivateks majandusharudeks on metsa- ja puidutööstus, masina- ja metallitööstus, tekstiilitööstus, elektroonikatööstus ja turismi- ja hotellimajandus. PKHK-s eelisarendatakse ka vastavaid õppevaldkondi. PKHK loodi 2003. aastal. Selleks korraldati ümber Pärnu Kutseõppekeskuse, Sindi Kergetööstuskooli, Pärnu Kodumajanduskooli ja Tihemetsa Põllumajandustehnikumi tegevus. Kooli õppetegevus toimub Pärnu linna territooriumil aadressidel Niidupargi tn 12, 12/1 ja 8. Saarde valla territooriumil paikneb kooli metskond suurusega 5489 ha, mis on 01.01.2018 seisuga Luua Metsanduskooli halduses. 1.aprillil 2005 anti Pärnu linna poolt Pärnumaa Kutsehariduskeskuse käsutusse Niidupargi kinnistu. 2004. aastal rakendus ja viidi lõpule Eesti riigi ja Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt “Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2003 - 2006”, mille tulemusena valmis õppehoone jaanuaris 2006 ning õppetöökoda puidu- ja ehituserialadele 01. juunil 2006 Voltveti koolituskeskuse peahoone tiiva renoveerimine jõudis lõpule 2008.a jaanuaris. Projekti II etapi tulemusena valmis 2010/11 õppeaasta alguseks teeninduse ja toitlustuse õppehoone. Majutamise ja toitlustamise valdkonna uus õppehoone pälvis Eesti graafilise disaini aasta-auhinna keskkonnadisaini kategoorias, mis näitab õppekeskkonna kaasaegsust ja õpilasesõbralikkust. Oktoobris 2011 valmis autoremondi- ja metallitöö eriala õppebaas ning 2012. a septembris avati Niidupargi õpilaskodu. Riigi Kinnisvara AS vahendusel teostati 2012. a CO2 kvoodi vahenditest Voltveti Koolituskeskuse mõisahoone ulatuslikud ehitustööd fassaadi, katuse ja küttesüsteemi osas ning Niidupargi õppekompleksi võimlale teostati välisfassaadi soojustus ja katusetööd.

01.05.2016 seisuga töötab PKHK-s 166 töötajat. Kooli igapäevastest tegemistest saab lugeda meie aastaraamatutest.

Veebileht kasutab küpsiseid - väikesemahulisi tekstifaile, milliseid veebileht saadab kasutaja arvutisse veebilehitseja andmete kogusse. Küpsiseid kasutatakse veebilehel parema kasutuskogemuse pakkumiseks, võimaldamaks meie veebiserveril kasutaja ära tunda ja kohandada sisu automaatselt vastavalt kasutaja vajadustele, kui ta edaspidi lehte külastab. Küpsiste kasutamine aitab meil ka kergemini meie kasutaja vajadusi tuvastada, näiteks annab meile kasutusstatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja parandada oma veebilehe toimimist.

Meie küpsiseid võivad luua erinevad teenusepakkujad, kes aitavad meil oma veebiteenuseid pakkuda sealhulgas näiteks sotsiaalmeedia keskkonnad. Veebilehe kasutajatelt eeldatakse küpsiste kasutamisega nõustumist, kui nende veebilehitseja sätetes on küpsised lubatud.

Te võite alati valida, kas soovite oma veebilehel küpsised lubada või mitte. Kui Te küpsiseid lubada ei soovi, võite oma veebilehitseja sätetes küpsised automaatselt ära keelata või lasta end igal üksikul juhul eraldi teavitada, kui veebileht nõuab küpsise lisamist. Vajalike seadistuste tegemiseks vaadake palun oma veebilehitseja abi funktsiooni.

Pilt koolistPÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS

Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Niidupargi tn 12

Sihtnumber: 80047


Kontakttelefon: (+372) 442 7888
E-post: parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Koordinaadid: N58.385768, E24.540174

Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001

Arveldusarve:
Saaja - Rahandusministeerium
Arveldusarve number - EE891010220034796011
Viitenumber - 2800047737

NB! Hea koostööpartner.

Alates 01.07.2019 võtab Pärnumaa Kutsehariduskeskus vastu ainult e-arveid (lisainfo Rahandusministeeriumi veebilehel - https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved)

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse andmekaitsespetsialist:

Bert Blös (Privanor OÜ) See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5379 4636

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis: Hille Voolaid hille.voolaid[at]hm.ee

 

PÄRNU ÕPILASKODU (Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Niidupargi tn 16)

 

ASUKOHA KAART

Vaata kaarti (Google Maps)

Sõidujuhised:

TÖÖTAJATE KONTAKTANDMED

Töötajate kontaktandmed

TÖÖTAJATE e-POST:
eesnimi.perekonnanimi[at]hariduskeskus.ee
(ä=a, õö=o, ü=y, ś=s)

 

A-korpuse õpetajate tuba 442 7876

D-korpuse õpetajate tuba 445 9469

ehituse eriala õpetajate tuba 442 7884

kaubanduse eriala õpetajate tuba 445 1958

koka eriala õpetajate tuba 445 1953

köök 445 1955

puidueriala õpetajate tuba 442 7885

kooliõde 445 9463, 5344 5246

A-korpuse administraator 445 9464

B-korpuse administraator 445 1950

juuksuri õppesalong 5622 3280

kosmeetika õppesalong 5308 1749

võimla 444 7193

õpilaskodu 445 1963

õpilaskodu administraator 445 1965

 

Põhiväärtused

 • Kvaliteet – õpetamisel, õppimisel, koolikeskkonna arendamisel, eestvedamisel
 • Uuendusmeelsus –avatus uutele ideedele ja muutustele
 • Koostöö – kõikidel tasanditel
 • Õppijakesksus – arvestamine õppija vajadustega
 • Vastutustunne - vastutus oma tööde-tegemiste eest, kohusetunne

Kooli 2018/19 õa eesmärgid tulenevalt kooli arengukavast 2016 - 2020, sisehindamise tulemustest ja õpilaste ja töötajate rahulolu küsitlustest.

Käesoleval õppeaastal on rohkem fookuses alljärgnevad alaeesmärgid:

1.1 Õppekavade (sh täiendusõppe õppekavade) koostamine ja arendamine lähtub huvigruppide vajadusest ja õppekavastrateegiast

 • Koostöös mooduli hindamisülesannete koostamine ja rakendamine
 • Õpetajate vahelise koostöö laiendamine lõimimisel (projektõppe rakendamine)
 • Rakenduskavade täiendamine ja arendamine
 • Uute õppekavade koostamine sihtrühma vajadusi arvestades

1.3 Õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimine ja selle arendus toetab õppija arengut kutseharidusstandardis määratletud õpiväljundite saavutamisel

 • Uued investeeringud õpikeskkonna parendamiseks (tuleviku klassiruumi kavandamine A-020 ja kasutuselevõtt FCL mudeli järgi, uute simulaatorite kasutuselevõtt õppeprotsessis)

1.4  Tugisüsteem ja selle arendus toetab õppijat

 • HEV õppijate toetamine ja toetussüsteemi arendamine
 • Rühmajuhatajate ja ÕKR-de aktiivsem osalemine tugisüsteemi töös

2.2 Personali motiveerimine ja motivatsioonisüsteemi arendamine

 • Tulemusrahastamise sidumine motivatsioonisüsteemiga ja kutsetasemega
 • Stažeerimine ja kolleegilt-kolleegile kogemuse jagamine

3.1 Koostöö määratletud huvigruppidega toetab õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärkide saavutamist ning toetab kooli jätkusuutlikkust

 • Koostöö üldhariduskoolidega (tehnoloogia ja tööõpetuses), õpilasvarjutamine
 • Innovatsioonikohvikute jätkamine (keskendumine sõnale innovatsioon ja tegevusalade leidmine, kus on toimumas kõige suuremad tehnoloogilised muutused)

3.4 Õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi tagamine

 • Lisa aasta, eelkutseõpe, erinevad võimalused õpilaste motiveerimiseks ja paremaks erialavalikuks.
 • Kogemuste vahetamine teiste kutsekoolidega, hea praktika ülekandmine
 • Projektõppe arendamine ja rakendamine (rakendada rohkem moodulisiseseid ja moodulite vahelisi lõiminguid, eesmärgiga muuta õppetöö sidusamaks)

4.3 Digitaristu ja õppevara arendamine

 • Simulaatorite kasutuselevõtt ja rakendamine õppeprotsessis
 • Uute digimaterjalide loomine ja kasutamine

5.1 Kutseõppes katkestajate arvu vähendamine

 • Õppekavatöörühma rolli suurendamine ( õppekavarühmades süstemaatiliselt võlglastega tegelemine ja abistamine)
 • Osakutseõppe õppekavade laiendamine

5.3 Nõrgema konkurentsivõimega inimestele õppes osalemiseks tingimuste loomine

 • PRÕM õppe pakkumine ÕKR-des

Vaata ka Kooli eesmärgid õppeaastal 2017/2018

Arengukava dokumendid: 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK) eripäraks on kompaktne koolilinnak loodussõbralikus keskkonnas Niidupargis ja laialdane erialade valik. PKHK on üks suuremaid kutse- ja täiendusõppekeskusi Eestis.

Kool on sõnastanud oma missiooniks:

 • Koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine võrgustikes ning regionaalses arendustegevuses.

Kooli tunnuslause:

 • Kutse heast koolist.

Koolil on hea koostöö Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskusega, kohaliku omavalitsusega, SA Pärnu Haigla, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ja kõikide õppevaldkondade praktikabaasidega (ettevõtetega), mida on üle 200. Tehakse ühisprojekte Lääne-Eesti piirkonna koolide ja ettevõtetega.

Lehekülg 1 / 2