PKHK praktikasüsteemide arendamine II

Projekti periood: 01.01.2019 - 31.12.2020                   el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti number: 2014-2020.1.05.18-0367

Projekti eesmärgiks on tõhustada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja tööandjate vahelist koostööd praktikasüsteemi arendamisel, tõsta õppekvaliteeti ja seostada õppetöö paremini tööturu vajadustega.

Digitaalne õppevara mootorsõidukitehnikutele

Projekti periood: 01.03.2020 - 30.06.2021                                     el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti number: 2014-2020.1.03.19-0226

Projekti eesmärk on mitmekesistada ja ühtlustada õpet mootorsõidukitehniku, sh sõiduautotehniku kutse omandamisel ning toetada õpilaste digipädevuse ja erialaste IT oskuste ning tehnoloogilise kirjaoskuse kujundamist. Projekti tulemusena luuakse kvaliteetne digitaalne õppematerjal alternatiiv tehnoloogiate kohta (elektri-, hübriid- ja vesiniktehnoloogia).

Curriculum Material Development in Vocational Education Through 3D Printing

Projekti periood: 17.12.2019 - 16.12.2021                      mafle logo2                
Projekti number: 2019-1-EE01-KA202-051698

Projekt keskendub 3D-printimisele kui kiiresti kasvavale osale tööstuses, IT-s ja tootmises. 3D-printimise operaatorid ja eksperdid on tööturul ühed nõutumad töötajad. Seetõttu on oluline arendada kutseõppe õpetajaid ja põhjalikke õppematerjale, et julgustada 3D-printimise ja tehnoloogia integreerimist kutseõppesse.

Traditional Dress in Europe (VEST)

Projekti periood: 04.11.2019 - 03.11.2021                     mafle logo2
Projekti number: 2019-1-ES01-KA202-064154

Projekti eesmärgiks on luua õppematerjal ja väljaanne, mis sisaldab üksikasjalikku analüüsi traditsioonilise rõivastuse sarnasuse kohta Euroopas, et levitada ja tugevdada Euroopa kultuuripärandit. Euroopas populaarsetel rõivastel on põhirõivas on tavaliselt sama, kuid erinevad detailid ja lisandid, kahjuks aga pole põhjalikumat sellekohast uuringut varasemalt tehtud. Projekti tulemusena valmivat materjali saab kasutada tekstiili-, disaini- ja moesektori õppetöös.

What the HACK !? - Making the cyber world a place of safety and opportunity for youngsters

logoProjekti periood: 01.09.2019 - 31.08.2022
Projekti number: 2019-1-NL01-KA202-060502

Projekti eesmärk on tugevdada kutsekoolit tulevate noorte IT-spetsialistide teadmisi ja oskusi küberohutuses, -turbes ja eetilises häkkimises. 

Mobility Makes Us Professionals VII

EU flag Erasmus vect POSProjekti periood: 1.06.2019 - 31.05.2021
Projekti nr: 2019-1-EE01-KA116-051391

Õpirändeprojekti raames toimub haridustöötaja erialane enesetäiendamine välisriigis ning õppurite praktika välisriigi ettevõtetes.

ECVET for IT

Projekti periood: 01.09.2018 - 31.08.2021    mafle logo2
Projekti number: 2018-1-SE01-KA202-039167

Projekti ECVET for IT eesmärk on aidata töötada välja infotehnoloogia erialadele ECVET ehk Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteem, mis lihtsustab õppijate ja kutset taotlevate isikute poolt erinevates õpikeskkondades omandatud ja hinnatud õpiväljundite ülekandmist, tunnustamist ja kogumist.

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

PRÕM tegevus 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti periood: 15.08.2016-31.08.2021

 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2017.aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames täiendav eesti keele õpe eesti keelest erineva emakeelega õpilastele. Sihtrühmaks on kooli õppima asunud I kursuse õpilased, kelle kodune keel on vene keel. 

Advancing Graduate Tracking and Alumni Relations in VET Schools (TRACKTION)

Projekti periood: 01.09.2017 - 31.08.2020             mafle logo2
Projekti number: 2017-1-ES01-KA202-038021

TRACKTION projekt keskendus vilistlaste jälgimise süsteemse lähenemise parendamisele institutsioonide tasandil.
Projekti tulemusena töötati välja juhendmaterjal Euroopa kutsekoolidele, kuidas luua, tõhustada ja väärtustada suhteid ning koostööd oma kooli vilistlasvõrgustikuga.

Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM)

PRÕM tegevus 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“el sotsiaalfond horisontaalne v
Projekti periood01.03.2015 31.08.2021

Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimub alates 2015. aastast SA Innove üleriigilise haridusprojekti PRÕM raames töökohapõhine õpe. Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem, moodustades vähemalt 2/3 õppe mahust.

Töökohapõhine õpe sobib paljudele – noorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks, töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871 (+372) 551 0298
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)