Mis on Erasmus+ programm?
Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. Programmi raames on võimalik Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilastel oma õppekavas sisalduv praktika sooritada välisettevõttes, praktika kestus on reeglina 1 kuu. Lõpetajad saavad kandideerida ka 3 kuuliseks perioodiks.
Erasmus+ rahastus katab õpilase reisikulud, majutuse ja elamisrahad kogu õpirändeperioodi jooksul.
Lisaks erialasele praktikale on õpirändes osalemine suurepärane viis võõrkeelte praktiseerimiseks, oma silmaringi laiendamiseks, teiste maade (töö)kultuuriga tutvumiseks ning uute tutvuste leidmiseks.
 
Sobivad osalejad:
  • Kutseõppeasutuste tasemeõppe õpilased (sh õpipoisid töökohapõhises õppes)
  •  Kutseõppeasutuse lõpetanud – õpiränne peab toimuma 1 aasta jooksul pärast lõpetamist
Põhjused miks kandideerida elumuutvasse Erasmus+ programmi:
  • Kogemus terveks eluks
  • Silmaringi laiendamine
  • Keeleline ettevalmistus enne välispraktikale suundumist
  • Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja mis annab eelise tööturule sisenemisel
  • Kõik tehakse sinu eest ära (lennupiletid, majutus, praktikaettevõtte leidmine sihtriigis)
  • Erialase õppe toetamine läbi kogemuse
  • Praktika sooritamine teises kultuuris toob kaasa uued võimalused ja väljakutsed, tutvused ja sõbrad mitmetuhande kilomeetri kauguselt.
Haara võimalusest – kandideeri Erasmus+ programmiga õpirändesse!

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toel ellviidud projektid. 

Aastatel 2007-2013 Euroopa Sotsiaalfondi toel elluviidud projektid.

Välisministeeriumi toel elluviidud projektid.

Aastatel 2007-2013 EL Struktuuritoetustega elluviidud projektid.