Mobility Makes Us Professionals VIII

Projekti periood: 20.07.2020 - 19.07.2022    
Projekti nr: 2020-1-EE01-KA116-077614

erasmusuus

kaasrahastus uus

Õpirändeprojekti raames toimub õppijate ja äsja lõpetanute praktika välisriigi ettevõtetes, haridustöötajate enesetäiendamine välisriigis (töövarjutamine ja tundide andmine kutsekoolides).
 
KÄESOLEVA PROJEKTI EESMÄRGID ON: 

1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse ning tagada nende vastavus Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele.
2. Kinnistada osalejate teoreetilised teadmised ja oskused läbi praktiliste tegevuste harjutamise vilumusteks.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute, isikuomaduste arendamist läbi rahvusvahelise õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi- ja töömotivatsiooni ning konkurentsivõimelisust.
5. Tõsta õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse rakendamise saatvas ja vastuvõtvas organisatsioonis.
6. Aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

Projekti eesmärgid lähtusid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukavast ja rahvusvahelistumise strateegiast.

TEGEVUSED:
- Haridustöötajate koolitus välisriigis (Staff training abroad);

- Kutseõppurite lühiajaline õpiränne (Short term mobility of VET learners, 2 nädalat- 3 kuud) 

- Kutseõppurite pikaajaline õpiränne (ErasmusPro - Mobility of VET learners, 3 kuud- 6 kuud)

TULEMUSED JA MÕJU:
Käesoleva õpirändeprojekti raames toimus kokku 130 õpilase praktika välisriigi ettevõtetes ning 74 haridustöötajat käis end erialaselt täiendamas (erialane stažeerimine või vaatluspraktika välisriigi ettevõtetes,
töövarjutamine välisriigi kutseharidusasutustes).

Õpirände käigus osalejad täiendasid, süvendasid, kinnistasid ja arendasid oma kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid, kvalifikatsioone ja kompetentse. Õpirändes osalejad on selle tulemusena konkurentsivõimelisemad Eesti ja Euroopa tööturul, kutse- ja ametialased teadmised ja oskused on tõusnud vastavalt tööturu vajadustele. Õpirändes osalejad kasutasid kaasaegseid tehnikaid ja tehnoloogiat, uusi innovaatilisi töövõtteid ettevõttes, mis tõstis nende konkurentsivõimekust ning toetas kohalike ettevõtete arengut läbi tulevase tööjõu uuenenud teadmiste ja oskuste, mida rakendatakse tulevikus töökohal. Välispraktika käigus arendati võtmepädevusi, omandati meeskonnatöö, keelelise ja kultuurilise suhtluse oskuseid ja noored on võimelised multikultuurses keskkonnas edukalt toimima. Saadud kogemused arendasid osaleja silmaringi, avatust suhtlemisel, paindlikkust ja kohanemisvõimet, suhtlemis- ja sotsiaalseid oskuseid, koostööoskust, iseseisvust, algatusvõimet ja parandas enesekindlust, muutes nad atraktiivsemaks tööturul. Vähem oluliseks ei saa pidada võõrkeele oskuse paranemist kuna multikultuurne töökeskkond vajab hea võõrkeeleoskusega töötajaid. Õpirändes osalenud suudavad paremini toime tulla rahvusvahelises töökeskkonnas, on rohkem avatud innovatsioonile ning suudavad paremini kohaneda tööturu uute vajadustega.

Projekt täitis Pärnumaa KHK arengukavast tulenevaid eesmärke, sellest tulenevaid osakondade tegevuskavade eesmärke ning rahvusvahelistumise strateegias püstitatud eesmärke. Projekti tulemusena paranes ja hoogustus rahvusvaheline koostöö erinevate partnerorganisatsioonidega toetamaks nii organisatsioonide, tööprotsesside kui ka õppekavade arengut. Partnerorganisatsioonid said tagasisidet õpirändes osalejate oskuste ja teadmiste kohta ning ülevaate meie õpetuse tasemest rahvusvahelises kontekstis. Kutseharidustöötajad said kaasajastada teadmisi töömaailmas toimuvast läbi praktilise õppimiskogemuse, edendati koostööd ja kogemustevahetust nii programmis osalevate riikide kutseharidusasutuste kui töömaailma esindajate vahel. Rahvusvahelistumine on toodud Eesti hariduse väljakutsena riiklikes haridusstrateegilistes dokumentides, seega aitas projekt kaasa ka Eesti hariduse eesmärkide täitmisele pikemaajaliselt.

Lisainfo:
Karmen Torin - projektijuht
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Teele Luks – projektijuht
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kabinet A 220

Jälgi projektidega seonduvad instagramis: erasmuspkhk või meie kodulehel https://www.hariduskeskus.ee/rahvusvaheline/

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt