Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilasele

Sisseastujale

Kui Sul on soov asuda meie kooli õppima, siis on vajalik eelnevalt teada, et iga eriala õppekavas on olemas kindlad õpiväljundid (teadmised ja oskused), mis peavad olema omandatud, et lõpetada kool.  Õpiväljundite raskusaste sõltub õppekava tasemest.

Selleks, et leiaksid endale sobiva eriala ja õppekava, nõustavad ning abistavad sind või sinu seaduslikku esindajat õppe- ja tugiteenistuse töötajad:

  • Õppenõustaja Annika Kohv, telefon: 442 7878, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Õppe- ja karjäärinõustaja Terje Jürivete, telefon: 445 9465, e-post: terje.jyriveteSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.ee

Õpilasele

Kutseõppeasutuses õppides käsitletakse haridusliku erivajadusega õpilasena isikut, kelle erivajadusest tingitud täiendava toe vajadus õpiprotsessis on tuvastatud ning kes vajab õppekavas seatud õpiväljundite saavutamiseks muudatusi või kohandusi õppeajas, õppemetoodikas, hindamismetoodikas, õppekorralduses, õppematerjalides või õppekeskkonnas. Sobiva tugiteenuse või tugimeetme rakendamiseks tuvastab kool õpilase haridusliku erivajaduse, seejuures on koolil õigus töödelda asjaomastesse riiklikesse infosüsteemidesse kantud andmeid kooli vastuvõetud õpilase kohta. Koolis tegutseb HEV õpilaste toetamiseks tugirühm, mille ülesanne on toetada õpilase haridusliku erivajaduse varajast märkamist ning individuaalset arengut, aidates õpilasel paremini kutseõppes toime tulla. Tugirühm otsustab haridusliku erivajadusega õpilasele tugimeetme(te) määramise ja rakendamise ning vajadusel selle lõpetamise. Tugirühma tööd koordineerib ja juhib kooli õppenõustaja.

Õppetööga toimetuleku toetamiseks töötab koolis õppe- ja kasvatustöökomisjon, mis tegeleb koostöös rühmajuhatajate ja õpetajatega regulaarselt raskustesse sattunud õpilastega (kohanemisraskused, käitumisraskused, õpiraskused, õppevõlgnevused, puudumised, koolikiusamine jne). Komisjoniliikmete peatähelepanu on suunatud õppevõlgnevustega õpilaste toimetuleku jälgimisele, lisaks aitavad lahendada probleeme, konflikte, lihtsalt arusaamatusi, tegelevad õppekorralduslike probleemidega, suunavad nõustamisele, arendavad sotsiaalseid oskusi, loovad kontakte ning teevad koostööd kohalike omavalitsustega, lapsevanematega jne.  

Erivajadustega õpilaste kaasamine

Koolil on väga kaasaegne õppekeskkond (korralikult valgustatud ja soojad klassiruumid, tasemel ventilatsioon, invatualetid, liftid, visuaalselt orienteerumist soodustav sisekujundus, kergesti leitav info, kättesaadavad/märgatavad infolauad, avatud letiga õppekorralduse spetsialist, kes jagab õppekorralduslikku infot ning abivalmis ja toetav koolipere. Erivajadustega õpilased kasutavad aktiivselt võimalust osaleda kooli huvi- ja spordiringides, kus neid juhendavad tunnustatud treenerid ja ringijuhid. Kooli õpilasesindus (ÕE) kaasab oma ridadesse ka HEV õpilasi, kes löövad kooli õpilaselu korraldamisel aktiivselt kaasa.

Kasulikke viiteid:

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)