Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilasele

Sisseastujale

Kui Sul on soov asuda meie kooli õppima, siis on vajalik eelnevalt teada, et iga eriala õppekavas on olemas kindlad õpiväljundid (teadmised ja oskused), mis peavad olema omandatud, et lõpetada kool.  Õpiväljundite raskusaste sõltub õppekava tasemest.

Selleks, et leiaksid endale sobiva eriala ja õppekava, nõustavad ning abistavad sind või sinu seaduslikku esindajat õppe- ja tugiteenistuse töötajad:

  • Õppenõustaja Marina Skljarenko, telefon: 442 7878, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Karu, telefon: 445 9465, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õpilasele

Kutseõppeasutuses õppides käsitletakse haridusliku erivajadusega õpilasena isikut, kelle erivajadusest tingitud täiendava toe vajadus õpiprotsessis on tuvastatud ning kes vajab õppekavas seatud õpiväljundite saavutamiseks muudatusi või kohandusi õppeajas, õppemetoodikas, hindamismetoodikas, õppekorralduses, õppematerjalides või õppekeskkonnas. Sobiva tugiteenuse või tugimeetme rakendamiseks tuvastab kool õpilase haridusliku erivajaduse, seejuures on koolil õigus töödelda asjaomastesse riiklikesse infosüsteemidesse kantud andmeid kooli vastuvõetud õpilase kohta. Koolis tegutseb HEV õpilaste toetamiseks tugirühm, mille ülesanne on toetada õpilase haridusliku erivajaduse varajast märkamist ning individuaalset arengut, aidates õpilasel paremini kutseõppes toime tulla. Tugirühm otsustab haridusliku erivajadusega õpilasele tugimeetme(te) määramise ja rakendamise ning vajadusel selle lõpetamise. Tugirühma tööd koordineerib ja juhib kooli õppenõustaja.

Õppetööga toimetuleku toetamiseks töötab koolis õppe- ja kasvatustöökomisjon, mis tegeleb koostöös rühmajuhatajate ja õpetajatega regulaarselt raskustesse sattunud õpilastega (kohanemisraskused, käitumisraskused, õpiraskused, õppevõlgnevused, puudumised, koolikiusamine jne). Komisjoniliikmete peatähelepanu on suunatud õppevõlgnevustega õpilaste toimetuleku jälgimisele, lisaks aitavad lahendada probleeme, konflikte, lihtsalt arusaamatusi, tegelevad õppekorralduslike probleemidega, suunavad nõustamisele, arendavad sotsiaalseid oskusi, loovad kontakte ning teevad koostööd kohalike omavalitsustega, lapsevanematega jne.  

Erivajadustega õpilaste kaasamine

Koolil on väga kaasaegne õppekeskkond (korralikult valgustatud ja soojad klassiruumid, tasemel ventilatsioon, invatualetid, liftid, visuaalselt orienteerumist soodustav sisekujundus, kergesti leitav info, kättesaadavad/märgatavad infolauad, avatud letiga õppekorralduse spetsialist, kes jagab õppekorralduslikku infot ning abivalmis ja toetav koolipere. Erivajadustega õpilased kasutavad aktiivselt võimalust osaleda kooli huvi- ja spordiringides, kus neid juhendavad tunnustatud treenerid ja ringijuhid. Kooli õpilasesindus (ÕE) kaasab oma ridadesse ka HEV õpilasi, kes löövad kooli õpilaselu korraldamisel aktiivselt kaasa.

Kasulikke viiteid: