Õppe- ja tugiteenistus

Koolis osutab tugiteenuseid õppe- ja tugiteenistus, mille üks põhiülesandeid on tagada õpilastele tugiteenuste (sh karjääriteenus, õpiabi, eri- ja sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline teenus) kättesaadavus.  

Õppe- ja tugiteenistusse kuuluvate tugispetsialistide esmaseks ülesandeks on nõustada õpilasi õpiraskuste ja sotsiaalsete probleemide korral ning osutada karjääri- ja eripedagoogilist nõustamist. Psühholoogilise abi vajadusel suuname õpilased vastava spetsialisti vastuvõtule, näiteks Pärnumaa Rajaleidja keskusesse või Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskusesse

Õppetööga toimetuleku toetamiseks töötab koolis õppe- ja kasvatustöökomisjon, mis tegeleb koostöös rühmajuhatajate ja õpetajatega regulaarselt raskustesse sattunud õpilastega (kohanemisraskused, käitumisraskused, õpiraskused, õppevõlgnevused, puudumised, koolikiusamine jne). Komisjoni  peatähelepanu on suunatud õppevõlgnevustega õpilaste toimetuleku jälgimisele, lisaks osutab õpiabi, aitab lahendada probleeme, konflikte, lihtsalt arusaamatusi, tegeleb õppekorralduslike probleemidega, suunab nõustamisele, arendab sotsiaalseid oskusi, loob kontakte ning teeb koostööd KOViga, lapsevanematega, Pärnu  Õppenõustamiskeskusega, suunab spetsialistide vastuvõtule jne. Õppetööga toimetulekut jälgitakse reeglina iga õppeperioodi järel (periood - 5 nädalat).  

Pakume Sulle abi ja nõustamist erinevate probleemidega toimetulekul. Kui tunned, et  Sul on tekkinud pingeid ja raskusi ning soovid sellest rääkida, siis võta meiega ühnedust. 

Soovime ja tegutseme selle nimel, et iga õppija tuleb kooli hea enesetundega, osaleb õppetöös huviga ja rõõmsal meelel!

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)