Valitsus pikendas kõiki piiranguid kuni 25.04.2021.

Alates 11. märtsist hakkavad kehtima Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud karmimad piirangud. Sellest tulenevalt on Pärnumaa Kutsehariduskeskuses kõik õpperühmad distantsõppel alates 11.03.2021

  • Kõik koolihoonetes viibijad peavad kandma maski, järgivad 2+2 reeglit ning kasutavad vajadusel desinfitseerimisvahendeid.
  • Koolihoonetes on lubatud viibida ainult PKHK koolipere liikmetel ja lepingulistel partneritel hooldustööde teostamiseseks.
  • Avatud on raamatukogu.
  • Kaugõppijate õppetöö ( v.a. praktiline õpe) toimub distantsilt.
  • Lubatud on võimaldada hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone ja järeleaitamisi. Õpetaja võib kutsuda selleks koolimajja ühe õppija korraga.
  • Kogu huvitegevus on peatatud.

Seega õpilane võib õppehoonetes olla ja liikuda üksnes erijuhtudel, mis on eespool ka nimetatud. Ei ole lubatud koguneda gruppidel.
Hajutamise nõuded kehtivad ka ühiskasutatavates ruumides, sööklas, õpetajate toas, riietusruumides jne.

Vajadusel ning olukorra muutudes võivad tulla  täiendavad otsused.

Jälgida palume hoolikalt tunniplaani, sealt saate täpse info õppetöö toimumise kohta. Head õpilased! Kui Teile jääb segaseks, õppetöö toimumine, siis tuleb seda rühmajuhendajalt kindlasti üle täpsustada.

Palume kõigil jälgime enda tervist ja kanda maski ning sellega hoida nii ennast kui oma lähedasi