Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik)

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: tehnikaalad

Õppekavarühm: mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimused:

 • põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 50%
 • individuaalne vestlus 50% 

Õppekava lühitutvustus:

Mootorsõidukitehnik tegeleb mootorsõidukite ja väikemasinate, mootor- ja jalgrataste, haagiste jne hoolduse ning remondiga. Mootorsõidukitehnik on klienditeenindaja, kes kannab vastutust teostatud töö kvaliteedi eest ja töötab iseseisvalt, kasutades vastavaid remondi- ja hooldusjuhiseid, varuosade ning lisavarustuse katalooge vms asjakohaseid infoallikaid.

Mootorsõidukitehniku eriala õppida soovival isikul on nõutud eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil. Õpilase tervislik seisund peaks võimaldama tulevikus erialal töötada.

Eriala ei ole sobilik põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lõpetanule.

Dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid on kutsestandard.

Üldõpingute moodulid:

 • matemaatika
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • sotsiaalained
 • võõrkeel
 • kunstiained

Põhiõpingute moodulid:

 • mootorsõidukitehniku alusõpingud
 • mootorsõidukite ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 • elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud
 • kliimaseadmete hooldus, remont ja käitlemine
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • sõiduautotehnika hooldamine ja remont
 • praktika

Valikõpingute moodulid:

 • liiklusõpetus
 • soome keel
 • masinjoonestamine
 • alusteadmised väikemasinatest
 • keevitus- ja tuletööde teostamine
 • erialase vene keele algkursus
 • ettevalmistus riigieksamiteks
 • kehaline kasvatus
 • sepatööde tehnoloogia
 • masinelemendid ja koostetööd
 • metallide töötlemine metallitöötluspinkidel
 • mootorielektroonika
 • ettevalmistus autotehniku kutseeksamiks

Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 30 eurot) tööriiete ostmiseks.

 

Vt lisaks õppekava

https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/mootors%C3%B5idukite-tehnik

https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/autolukksepp

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)