Kokk

Vastuvõtt hetkel suletud
Põhiharidus nõutav
Statsionaarne - koolipõhine õpe

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) 

Õppevaldkond: teenindus

Õppesuund: isikuteenindus

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimused:

 • põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Õppekava lühitutvustus:

Koka õppekava õpilane valmistab ja serveerib toitu, teenindab toitlustusettevõttes, väärtustab erinevate toidukultuuride mitmekesisust, töötab iseseisvalt, korraldab enda tööd ratsionaalselt, väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, suhtleb võõrkeeles iseseisva keelekasutajana, mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ning lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest.

Põhiõpingute moodulid:

 • toitlustamise valdkonna ja õpingute alused
 • toitlustamine
 • toiduvalmistamine
 • menüü planeerimine
 • praktiline töö suurköögis
 • menüü koostamine ja kalkulatsioon
 • praktiline töö restoranis
 • praktika
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Üldõpingute moodulid:

 • matemaatika
 • keel ja kirjandus
 • loodusained
 • võõrkeel (inglise keel)
 • sotsiaalained
 • kunstiained

Valikõpingute moodulid:

 • eritoitlustus
 • restoranitöö korraldus
 • peoteenindus
 • restoranitöö praktika
 • suurköögitöö korraldus
 • värvusõpetus ja kompositsioon
 • etikett
 • pagari- ja kondiitritöö
 • kutsealane liikumine
 • erialane vene keel
 • eesti keel võõrkeelena
 • esmaabi
 • praktika (kokatöö praktika)
 • alkohoolsed joogid
 • mittealkohoolsed joogid
 • toitlustusalane võõrkeel
 • ettevõtluse alustamine
 • õpioskuste kujundamine
 • grillimine
 • fruktodisain
 • rahvus- ja rahvuslikud köögid
 • toitlustusalane soome keel

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on tõendanud eriala õppekavas toodud õpiväljundite saavutamise. Moodulite hindamine viiakse läbi kokkuvõtvate komplekshindamistena. Õpingute lõpetamisel demonstreerib õpilane praktilisi oskusi, planeerides, valmistades ja serveerides individuaalselt kolmekäigulise eine. Õppekava õpiväjundite täismahus omandamisel saadakse koka kutse, EKR tase 4.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 130 eurot) kokariiete ja väikevahendite ostmiseks.

Ettevõtted praktika sooritamiseks ja võimalikud töökohad pärast kooli lõpetamist:

Estonia resort Hotel & Spa, Hedon SPA & Hotel, Tervise Paradiisi spaa-hotell & veekeskus, Tervis ravispaahotell, Strand SPA ja Konverentsihotell, Taastusravi & hotell Wasa, Villa Wesset, Kohvik Mahedik, Pärnu Rannahotell, Villa Ammende, Pärnu Hotell, Café Grand, Restoran Umberto, Restoran Edelweiss, Restoran Hea Maa, Trahter Postipoiss, Pärnu Jahtklubi restoran, Pärnu Haigla, AS Tallink Grupp jt majutus-toitlustusettevõtted.

Koka õppekava õpilastel on võimalik praktika sooritada ka välismaal (Erasmus+ projekti raames).

Võimalus taotleda õppetoetust. Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Lisainformatsioon: Taisi Talviste (kutseõpetaja) taisi.talviste[at]hariduskeskus.ee

 

Vt lisaks

õppekava (kuni 2019)

õppekava (al 2020)

koka õppekava õpilaste tegevused

 

KOOSTÖÖPARTNERID

htm logo

archimedes logo

harno logo

progetiiger

 

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
IBAN: EE891010220034796011
Viitenumber: 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 442 7871
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 445 1954
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)