Ehitusviimistlus

Kutseõppe liik: 4. taseme kutseõppe esmaõpe  (kutsekeskharidusõpe)

Õppevaldkond: tehnika, tootmine ja ehitus

Õppesuund: arhitektuur ja ehitus

Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised

Õppevorm: statsionaarne - koolipõhine õpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekava maht: 180 EKAP

Õppe nominaalkestus: 3 a

Vastuvõtu tingimus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne 100%

Õppekava lühitutvustus:

Õppekava eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi töötamiseks ehitusviimistlejana ehitus-, remondi- ja hooldusettevõtetes. Õpilaste asjatundlikkus saavutatakse teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu koolis ning tööpraktika kaudu ettevõtetes.

Põhilised tööülesanded on maalri-, krohvimis- ja plaatimistööd, pindade ettevalmistamine lõppviimistluseks, pindade värvimine, õlitamine või lakkimine ning rullmaterjalide paigaldamine.

Töö toimub nii sise- kui välitingimustes. Vajalik normaalne füüsiline vorm, hea nägemine ja kõrgusetaluvus.

Õpingute lõpetamiseks tuleb õpilasel saavutada kõik õppekavas esitatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja saavutatud kompetentside tõendamiseks sooritada proovitööd:

 • hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine ning lakkimine;
 • seinte katmine rullmaterjalidega;
 • plaaditava põranda- ja seinapinna ettevalmistamine plaatimiseks ning plaatimine;
 • seina- ja põrandapinna hüdroisolatsiooni paigaldamine.

NB! Õppima asumisel tuleb arvestada rahalise kuluga (ca 100 eurot) tööriiete, turvajalanõude, isikukaitsevahendite ja esmaste töövahendite ostmiseks.

Üldõpingute moodulid:

 • keel ja kirjandus
 • eesti keel teise keelena (vene õppekeelega rühmadele)
 • võõrkeel
 • matemaatika
 • sotsiaalained
 • kunstiained
 • loodusained

Põhiõpingute moodulid:

 • ehitiste sise- ja välispindade krohvimine
 • ehitusjoonestamise ja -mõõdistamise alused
 • kuivkrohvplaatide paigaldamine
 • praktika
 • sissejuhatus ehituserialade õpingutesse
 • tasandustööd
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • maalritööd
 • PVC- ja tekstiilmaterjalist põrandakatete paigaldamine
 • rullmaterjalide paigaldamine seintele
 • erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine
 • hüdroisolatsioonitööd siseruumides
 • plaatimistööd

Valikõpingute moodulid:

 • soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine
 • üldkehaline ettevalmistus
 • eriviimistlustööd
 • riigikaitseõpetus
 • ripplagede ehitus
 • leiliruumide ehitamine
 • ettevalmistus kutseeksamiks

Lisainformatsioon: Janek Klaamas (kutseõpetaja) janek.klaamas[at]hariduskeskus.ee

Vt lisaks

õppekava kuni 2022

õppekava alates 2023 sügis

kutsestandardid

praktikaettevõtted

https://haridusportaal.edu.ee/ametialad/ehitusviimistleja

ÜLDANDMED

Koordinaadid N58.385768, E24.540174
Registrikood 70006369
Tehingupartneri kood 007001
Arveldusarve: Rahandusministeerium
SEB: EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Luminor bank EE701700017001577198
Viitenumber (arved): 2800082789
Viitenumber (toetused): 2800047737
E-arved (info)

Andmekaitse: Bert Blös (Privanor OÜ)
andmekaitsespetsialist[at]privanor.ee
(+372) 5379 4636

KONTAKTID

Üldtelefon (+372) 442 7888
Direktor (+372) 445 9467
Õppekorraldus (+372) 5695 2568
Sisseastumine (+372) 5688 9840
Täiendus- ja ümberõpe (+372) 445 1968
A-korpuse valvelaud (+372) 445 9464
Õpilaskodu valvelaud (+372) 445 1965
Õpilaskodu juhataja (+372) 58607746
Raamatukogu (+372) 5682 0189
Kooliõde (+372) 445 9463, (+372) 5344 5246
Kõigi töötajate kontaktid (link)

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee
Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika

Meie veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid

Vaata lähemalt