Õpilaste vastuvõtu tingimused

441 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

Ehitusviimistlus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Elektroonikaseadmete tehnik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

IT-süsteemide nooremspetsialist: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;

kaubandus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Keevitaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Keevituse- ja metallitööd: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Kokk: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Laotöötaja: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Majutusteenindus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik): põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Puitkonstruktsioonide ehitus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Sisetööde elektrik: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Tisler: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

Toitlustusteenindus: põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne.

431 - kolmanda taseme kutseõpe

Abikokk: individuaalne vestlus.

Palkmajaehitaja: individuaalne vestlus.

442 - neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, 443 - neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe, 452 - viienda taseme kutseõppe esmaõpe, 453 - viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator:

 • põhiharidust tõendava dokumendi hinnete (v.a eksamid) aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Hooldustöötaja: haridust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne.

IT-turvaspetsialist:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • kompetentsidele vastavuse hindamise test.

Juuksur:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Kergete rõivaste rätsep:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Kondiiter:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Kosmeetik:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Majutusettevõtte juhtimine:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Müügikorraldaja: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne.

Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Raamatupidaja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • test.

Sekretär:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Spaateenindaja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Tegevusjuhendaja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • individuaalne vestlus.

Turismiettevõtte teenindaja: keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne

Väikeettevõtja:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • infotund;
 • individuaalne vestlus.

Ärikorralduse spetsialist:

 • keskharidust tõendava dokumendi hinnete aritmeetiline keskmine hinne;
 • infotund;
 • individuaalne vestlus.

ERI- JA LISATINGIMUSED

1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse korraldatud üritusel (õpituba, töötuba, õpilasvari) osalemine (lisatingimus): 0,3 punkti (rakendub vaid tõendavale dokumendile märgitud õppekavale kandideerimisel; alus: osalemist tõendav Pärnumaa Kutsehariduskeskuse dokument).

2. Soovituskiri (lisatingimus): 0,3 punkti (töötamine, sh suvevaheajal, erialasel ametikohal või sellele lähedasel erialal; alus: tööandja tõend).

3. Põhikooli kiitusega lõpetamine (eritingimus): õpilaskandidaadil on õigus kandideerida ühele põhihariduse nõudeta või põhihariduse baasil õppekavale, millele võetakse ta vastu vastuvõtukatseteta (alus: märge lõputunnistusel).

4. Põhikoolis või gümnaasiumis läbitud kutseõpe (eritingimus): õpilaskandidaat võetakse vastuvõtukatseteta kooli vastu (rakendub sama või lähedase eriala valiku korral; alus: kutseõppe läbimist tõendav dokument).

5. Gümnaasiumi/keskkooli hõbe- või kuldmedaliga või kutsekeskharidusõppe kiitusega lõpetamine (eritingimus): õpilaskandidaadil on õigus kandideerida ühele õppekavale, millele võetakse ta vastu vastuvõtukatseteta (alus: märge lõputunnistusel).

Vastuvõtu tingimused on kinnitatud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 03.12.2019 käskkirjaga nr 1-1/126

Muudetud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori 28.04.2020 käskkirjaga nr 1-1/34 ja kooli juhtkonna 18.05.2020 protokoll nr 1.4-1/10 otsusega 2.2