Loodusained II

You are here: Home > ÖKOLOOGIA

ÖKOLOOGIA

Ökoloogia on teadus, mis uurib elusorganismide ja nende keskkonna omavahelisi suhteid.

Ökoloogias on kaks tähtsat osapoolt – organismid ja nende keskkond. Elusorganisme on väga palju erinevaid, sellepärast ongi ökoloogia lähedalt seotud bioloogia ja ka teiste loodusteadustega. Keskkonna moodustab kõik see mis on meie ümber (õhk, taimestik, loomastik, vesi jne).

Keskkond rahuldab paljusid meie elulisi vajadusi. Meie endi huvides on kaitsta keskkonda ning kasutada seda hoole ja ettevaatusega; kaalul on meie tervis ja ellujäämine.

Keskkond võib hõlmata kogu maailma selle mitmekesisuses, kuid keskkond võib olla ka näiteks looduslik majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline, tehnoloogiline vms.

  • Elukeskkond on organismi mõjutavate biootiliste ja abiootiliste tegurite kogum. Abiootilised tegurid on näiteks õhk, valgus, temperatuur, vesi jne. Biootilised tegurid on liigikaaslased ja kõik muud organismi ümbritsevad ja mõjutavad elusorganismid.
  • Sotsiaalne keskkond hõlmab suhteid muude (majandusega kaudselt või mitte seotud) ühiskonna allsüsteemide ehk institutsioonidega nagu kultuur, õigus, poliitika, kirik.
  • Majanduslik keskkond on sotsiaalse keskkonna osa ning väljendub seostes regiooni-, riigi- ja maailmamajandusega.
  • Tehnoloogiline keskkond hõlmab inimese poolt ümber kujundatud loodust ehk tehismaailma, tehnoloogiat ja tehnikat.

Ökoloogia on vajalik selleks, et uurida keskkonna muutusi ja seoseid nende vahel. Tänapäeval pole võimalik inimese osatähtsust keskkonnas alahinnata. Sellepärast räägitaksegi loodusliku keskkonna kõrval inimese loodud tehiskeskkonnast.

Elusolendeid saab uurida rakutasandil (biokeemia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia), üksiku organismi kaupa (botaanika, zooloogia), populatsioonide, ökosüsteemide või kogu biosfääri tasandil. Viimased nimetatud tasandid kuuluvad ökoloogia valdkonda.

Submenu

nach oben