Loodusained II

You are here: Home > PÄRILIKKUS

PÄRILIKKUS

Järglased sarnanevad paljude tunnuste poolest oma vanematega. Sellist looduses esinevat üldist seaduspärasust, mille kohaselt järglased sarnanevad ehituselt ja talitluselt oma vanematega nimetatakse pärilikkuseks. Pärilikkuse ja muutlikkuse seaduspärasuste uurimisega tegeleb teadusharu - geneetika.

Kui organismid paljunevad mittesuguliselt, siis on nad oma geneetilise ehk päriliku informatsiooni poolest täpselt samasugused nagu nende vanemad.

Kui organismid paljunevad suguliselt, siis ei ole järglased täpselt kummagi vanema moodi, sest nende geneetiline informatsioon pärineb mõlemalt vanemalt.

Pärilik info säilitatakse rakutuumas kromosoomides, täpsemalt geenides. Geen on pärilikkuse üksus, mis osaleb ühe või mitme tunnuse määramisel.

Joonis. Pärilik info asub rakutuumas (http://www.alsa.org/research/about-als-research/genetics-of-als.html)

Meie keha koosneb miljonitest rakkudest. Enamik rakkudest sisaldab terviklikku geenikomplekti. Meil on tuhandeid geene. Geenid asuvad spiraalikujulistes struktuurides, mida kutsutakse kromosoomideks. Enamikus meie rakkudest on 46 kromosoomi, ja me saame nad oma vanematelt, 23 emalt ja 23 isalt. Seega on inimesel 23 paari kromosoome. 22 paari kromosoome, mis on mõlemal sugupoolel ühesugused, nimetatakse autosoomideks. Üks paar kromosoomidest on mehel ja naisel erinevad - sugukromosoomid. Esineb kahte tüüpi sugukromosoome, ühte kutsutakse X kromosoomiks ja teist Y kromosoomiks. Naistel on kaks X kromosoomi (XX). Naine saab ühe X kromosoomi emalt ja teise isalt. Meestel on X ja Y kromosoom (XY). Mees saab X kromosoomi oma emalt ja Y kromosoomi oma isalt. Kromosoomid koosnevad geenidest, ja me pärime kaks koopiat igast geenist, ühe koopia kummaltki vanemalt.

Geenid funktsioneerivad nagu instruktsioonide süsteem, kontrollides meie kasvu ning seda, kuidas meie keha töötab. Samal ajal põhjustavad geenid meile iseloomulikke tunnuseid, nagu silmade värv, veregrupp ja pikkus. Meil kõigil on kaks koopiat enamikest geenidest, ühe koopia oleme pärinud emalt ja teise koopia isalt. Päritud geenid  avalduvad kindla seaduspärasuse järgi põlvkonniti. Nii võivad lastes avalduda mitte ainult ema-isa, vaid ka vanavanemate tunnused.

Submenu

nach oben