Loodusained II

You are here: Home > ORGANISMIDE KEEMILINE KOOSTIS

ORGANISMIDE KEEMILINE KOOSTIS

Eluta looduses esinevad peamiselt anorgaanilised ained. Orgaanilised ühendid on iseloomulikud elusloodusele, sest valdav osa neist moodustub organismide elutegevuse käigus.

Keemilistest elementidest esinevad organismides peaaegu kõik samad elemendid, mis eluta looduseski. Erinevad rakud sarnanevad üksteisega mitte ainult ehituselt, vaid keemiliselt koostisest. Kõige erisugusemad rakud - taimede ja loomade omad - sisaldavad kui mitte samu, siis vähemalt väga sarnaseid aineid üsna ühesugustes hulkades. See asjaolu viitab rakkude põlvnemise ühtsusele.

Raku koostisse kuuluvad needsamad elemendid, mis esinevad eluta objektides. See viitab elusa ja eluta looduse seosele ja ühtlusele.

Põhiliste, rakus avastatud keemiliste ühendite sisalduses on esikohal vesi, mille sisaldus rakus on umbes 80%. Kõiki ülejäänud orgaanilisi ja anorgaanilisi aineid on kokku umbes 20%.

Orgaanilisi aineid sisaldavad kõik organismid, ilma nendeta poleks elu. Enamik orgaanilisi ühendeid koosneb süsinikust, vesinikust ja hapnikust. Nende kõrval on enam levinud keemilised elemendid veel lämmastik ja fosfor. Põhiliseks orgaanilisteks aineteks rakkudes on valgud, suhkrud, lipiidid ja nukleiinhapped. Nad osalevad rakkude omavahelise koostöö regulatsioonis ning aine- ja informatsioonivahetuses keskkonnaga.

  • Biomolekulid on organismides moodustuvad orgaanilised ühendid  – sahhariidid, lipiidid, valgud, aminohapped ja vitamiinid.
  • Bioaktiivsed ained on erinevatesse orgaaniliste ainete klassidesse kuuluvad ühendid, mis mõjutavad organismi ainevahetust ja reguleerivad elutalitust. Põhilised bioaktiivsed ained on ensüümid, vitamiinid ja hormoonid.

Submenu

nach oben