Loodusained II

You are here: Home > KASUTATUD ALLIKAD

KASUTATUD ALLIKAD

KIRJANDUS:

  • Alamäe, T., Kull, K., Kõljalg, U., Masso, R., Ustav, M. 2000. Bioloogia gümnaasiumile II osa. Tartu, Eesti Loodusfoto.
  • Karik, H; Kuiv, K, K; 2007.a. Keskkond ja keemia. Tallinn, Koolibri.
  • Sarapuu, Tago. 2002. Bioloogia gümnaasiumile I osa. Tartu. Eesti Loodusfoto.
  • Mart Viikmaa, Urmas Tartes. 2008. Bioloogia gümnaasiumile, II osa, 3. kursus. Tartu, Eesti Loodusfoto.
  • Sarapuu, T., Viikmaa, M., Puura, I. 2006. Bioloogia gümnaasiumile II osa 4. kursus. Tartu, Eesti Loodusfoto.
  • Kull, T., Kull, K., Tartes, U., Viikmaa, M. 2001. Bioloogia gümnaasiumile III osa. Tartu, Eesti Loodusfoto.
  • Kokassaar, U.; Vihalemm, T.; Zilmer, M. 1999.a. "Õige toit", Tartu
  • Kalamees, Külli. 1992. Bioloogia XI klassile. Tallinn, Koolibri.

VEEBIVIITED:

nach oben