Tunniplaan

Tunniplaan õppeinfosüsteemis

  • Uus õppeaasta algab 31. augustil kell 12 aktusega, koolimaja ees lipuväljakul esmakursuslastele, osaleda võivad ka jätkukursuslased ning töötajad. Sellele järgneb rühmajuhatajatund esmakursuslastele. 1. septembril 2020 algab kõigile (va sessioonõpe) tavapärane õppetöö ja toimuvad esmakursuslaste infotunnid. Vanemate kursuste rühmajuhatajatunnid toimuvad esimese koolinädala jooksul. Sessioonõppijad kohtuvad esmakordselt oma esimesel õppesessioonil. Sessioonide ajad on nähtavad kooli kodulehel.
  • I õppeperioodi tunniplaan on õppeinfosüsteemis nähtav hiljemalt 27. augustil 2020.
  • 2020/2021 õppeaasta I õppeperioodi tunniplaan (ka sessioonõpped) asub õppeinfosüsteemis. Valige õige nädal ja siis rühm.
  • Sessioonõpete tunniplaanid valmivad hiljemalt nädal enne õppesessiooni algust. Palun tunniplaan vahetult enne kindlasti üle kontrollida, sest tihti tuleb ette erakorralisi muudatusi!
  • Palun jälgige tunniplaani igapäevaselt, kõik muudatused, mis tehakse, kajastuvad koheselt tunniplaanis!