Töötajad õpirändamas Maltal

by Liisi Kruusimägi

11-18.11.2018. aastal viibisid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse teenindusõppeosakonna juhataja asetäitja Helen Maripuu ning õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Karu õpirändes Erasmus+ „Mobility Makes Us Professionals VI“ projekti raames Maltal. Selle kohta, kuidas õpiränne möödus ja mida uut nad teada said, on sul võimalik lugeda allpool olevast kokkuvõttest!
Koos Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töötajatega saabusid Maltale ka neli Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilast. Müüja-klienditeenindaja 3. kursuse (M-16) õpilased Sirli Mode ja Triinu Rikker sooritavad ajavahemikus 11.11-12.12.2018 välispraktikat Bortex Fine Tailoring poodides. Juuksuri eriala 2. kursuse (J-17) õpilased sooritavad välispraktika ajavahemikus 11.11-01.12.2018. Õpilane Geit Potisepp sooritab oma välispraktika Pierre Camille juuksurisalongis ja Jaanika Viirmaa Privé juuksurisalongis.
Maltal võttis Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töötajad ja õpilased vastu organisatsioon Zeal Limited, kes pakub praktikantidele ja kooli töötajatele võimalust arendada oma oskusi ja teadmisi, tehes praktikat või läbides töövarjutamise perioodi erinevates ettevõtetes ja koolides. Clive Cordina Zeal Limited´st andis meile ülevaate, kuidas nad valivad praktikantidele praktikakohti, pidades silmas põhimõtet, et üle kahe praktikandi samast riigist ja samast koolist ühte ettevõttesse ei määrata. See annab võimaluse õpilastel välispraktikast võimalikult palju õppida ja kogeda. Rõõmu tekitas Zeal Limited tõdemus, et Eesti praktikandid on ühed parimad, sest nad on motiveeritud, õpihimulised, heade teadmiste ning oskustega.
Õpirändes olles külastasime Malta Tehnoloogia-, teadus- ja kunstikolledzit (MCAST), mis on tegutsenud juba 20 aastat. Koolis õpib 12000 õpilast, kellest üle poole õpivad täiskohaga tasuta õppes ja saavad stipendiumi, ülejäänud osalevad täiendõppes ja maksavad õpingute eest ise.
MCAST  on kolledži tüüpi õppeasutus, kuhu on koondatud peaaegu kogu Malta kutseõpe, seega oli väga huvitav tutvuda nii suure kutsekooliga ning õppida nende kogemustest. MCAST pakub haridust EQF tasemetel 1.-3. (üldhariduse programmid ja erinevate õpiteede programmid); 4. (tehnikakolledži erialad); 5.-7. (ülikooli erialad).
Lisaks õpetatavatele erialadele tutvusime ka karjäärinõustajate ning õpilaste tugisüsteemi korraldusega – erialade reklaamimine keskkoolides, õpilaste toetamine õppetöös edasi jõudmiseks.
Õpilaste toetamiseks on MCASTis tööl õpilaste tugiteenuste administraator, kes aitab selgitada välja õpilase mured ja individuaalse nõustamise vajadus. Lisaks pakub MCAST ka grupitegevusi, mille eesmärgiks on see, et vastastikuse kogemuste vahetamisega on võimalik tegeleda emotsionaalsete muredega, töötada meeskonnana ning õppida üksteist aitama.
MCASTil on ka oma õppe- ja tugiüksus, mis teeb tihedat koostööd kõikide MCASTi instituutidega, et tagada õpilastele vajalik akadeemiline toetus, omandamaks põhilised akadeemilised oskused (malta ja inglise keel ning matemaatika) ning muutuda seeläbi iseseisvateks õppijateks. Põhiliselt pakutakse õpiabi 1. ja 2. taseme õpilastele, kus neile valmistatakse ette kindel programm individuaalselt või väikeses grupis.
Selle programmi raames on neil võimalus lisaks kutseharidusega tutvumisele omandada ka vajalikud IT oskused ning õppida isiklikku ja sotsiaalset vastutust. Lisaks pakutakse tuge ka kõrgematel tasemetel õppijatele, kes võivad abi vajada. Tähelepanuväärne on ka see, et koolis tegutseb lastehoid, kuhu saavad oma lapsed lisaks õpilastele tuua ka kooli töötajad. Selle eesmärk on julgustada ja anda võimalus ka väikeste laste vanematel töötada ja õppida.
MCASTi oodatakse õpilasi ka mujalt riikidest, seepärast teevad nad oma erialadele reklaami ka välismaal (Indias, Vietnamis jne). See on võimalik tänu sellele, et õppetöö toimub valdavalt inglise keeles (isegi, kui alguses toimub õpe malta keeles, siis õpetajad lülituvad inglise keele peale üle, kui klassis on kasvõi 1 inimene, kes ei oska malta keelt).
Silma jäi MCASTi “Õpilaste käsiraamat”, mis on peaaegu 60 lehekülge pikk ning hõlmab endast väga põhjalikku informatsiooni – teenused õpilastele, koolisisene suhtlus, kooli regulatsioonid, toetused õpilastele, plagiaat, ülevaade igast institutsioonist, akadeemiline kalender, tugiteenuste ja administratiivtöötajate kontaktid jms. Samuti oli neil koostatud “Erialade brošüür”, mis on peaaegu 250 lehekülge pikk. Selles antakse põhjalik ülevaade igast erialast ja nad uuendavad seda igal aastal. Samuti on neil kasutusel „Erialade kaart“, mis on suur ring erialadest, kuhu on lisatud ka edasiõppimise võimalused MCASTis. Sellised materjalid on heaks tööriistaks karjäärinõustajale, kes peab nõustama tulevasi õpilaskandidaate, sest aitavad õppuritel visuaalselt näha, millised võivad nende võimalikud õpiteed MCASTis olla. Lisaks on MCASTi karjäärinõustajad valmis vastu võtma ka inimesi, kes ei õpi hetkel nende koolis, aga kes soovivad nõu, millised on nende võimalikud õpiteed MCASTis. Muljet avaldas ka kooli tihe koostöö ettevõtetega ning erialade ja koolituste pakkumine lähtuvalt ettevõtete (ka välismaisete ettevõtete) vajadustest.
Lisaks kutsekoolile õnnestus külastada ka Malta värbamisagentuuri CEEK (Recruitment & Training Agency), mille eesmärk on leida ettevõtetele sobivad töötajad. Kuna Maltal on suur tööjõu puudus, on tööturul tööotsija jaoks palju valikut. Kui aga juhtub, et inimesel ei ole tööks vajalikke oskusi, siis on võimalus osaleda erinevates treeningprogrammides, mis aitavad tõsta tema konkurentsivõimet tööturul. Et teenus oleks tööotsijale võimalikult mugav ja kättesaadav, on tööotsijal võimalus kodulehe kaudu avaldus täita, lisaks sellele toimuvad ka nõustamised läbi Skype, telefoni või mõne muu sotsiaalmeedia vahendi abiga. Huvitav oli see, et nad hoiavad tööotsija ja ettevõttega kontakti ka pärast töösuhte loomist, et toetada selle toimimist mõlema osapoole jaoks.
Peale selle oli võimalus tutvuda ka erinevate praktikat pakkuvate ettevõtetega. See andis hea ülevaate hetkeseisust ja võimalustest Malta tööturul. Majutusasutustest külastasime 4- ja 5-tärni hotelle (Xara Palace Hotel, Solana Hotel, Labranda Rivera Resort & Spa jne), mis on enamasti kõik aastaringselt turiste täis ning sellest lähtuvalt on praktikandid väga oodatud. Hotellides on võimalik pakkuda praktikakohti väga erinevatele erialadele. Pierre Camille juuksurisalongi on üks Malta vanimaid ja kuulsamaid ilusalonge ning nad on peaaegu 40 aastat tegutsenud muutumatul kujul. Selle salongi juuksurid käivad ka televisioonis ja klientide kodudes soenguid tegemas. Huvitavana tundus nende tööjaotus, et juukseid lõikab ainult salongi omanik ning teised värvivad, pesevad ja föönitavad juukseid. Bortex Fine Tailoring ettevõtte teeb kuulsatele brändidele riideid (Gant, La Coste jne), kuid neil on ka esinduspoed, kus nad oma tooteid müüvad ja praktikantidel on võimalik nendes poodides oma praktikat sooritada.
Kuna Malta on tuntud oma külalislahkuse poolest, on neile oluline kõrge teeninduskvaliteet. Seega panustavad nad oma praktikantidesse läbi koolituste palju, mistõttu on eriti oodatud praktikandid, kelle praktikaperiood kestab vähemalt 3 kuud, kuid ollakse valmis võtma praktikante ka lühemaks perioodiks. Peamine, mis ettevõtete külastusest kõlama jäi oli see, et kui õpilased on piisavalt õpihimulised, töökad, hea inglise keele oskusega ja motiveeritud, siis on neil väga hõlpsasti võimalik leida praktikakoht Maltal ning tublimatele neist pakutakse ka praktikaperioodi järgselt töökohta.

Nädalases õpirändes saadud kogemused olid väga silmaringi avardavad. Saime uusi kogemusi ja ideid, mida oma töös rakendada. Samuti saime täiendada oma inglise keele oskust ning kogusime mitmeid uusi kontakte ettevõtetega, kes on valmis Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilasi praktikale võtma.

Kokkuvõtte koostasid:
Kersti Karu, õppe- ja karjäärinõustaja
Helen Maripuu, teenindusõppeosakonna juhataja asetäitja

Sarnased postitused