Õpetajad õpirändamas Islandil

by Liisi Kruusimägi

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajatel oli võimalik Nordplus Adult programmi abiga külastada Islandit. Rohkem saad nende õpirände kohta lugeda allpool olevast kokkuvõttest.
Islandi vabariik Reykjavik
Kutseharidust (eelkõige õpetajate töötasud) rahastab riik, kuid hoonega seotud kulutused, kaasa arvatud suuremad investeeringud, jaotatakse riigi ja omavalitsuse vahel proportsioonis 60% ja 40%. Õpikud on tasulised, samuti maksavad õpilased nn registreerimistasu ning ka kutseõppes kasutatavate materjalide eest. Reykjaviki hariduse prioriteedid on õpilase individuaalsuse arvestamine; hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamine tavakooli; õpilastes positiivse enesehinnangu ja sotsiaalsete oskuste kujundamine. Koolides on kaasav hariduspoliitika, mille kohaselt püütakse õpilasi õpetada koos, sõltumata lapse hariduslikust eripärast. Kool harib noori vaimus ja lootuses, et nad jäävad või vähemasti tulevad pärast õpinguid kodupaika tööle. Noore kasvatamisel ja õpetamisel lähtutakse lihtsast tõest – millist inimest tahan enda kõrval näha oma linnas või külas.
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Riigikool, kus õppijaid umbes 1000, töötajaid 120. Erialadest õpetatakse infotehnoloogiat, elektroonikat, disaini, hooldust, puusepa eriala, elektroonikat, kosmeetikat. Õpivad erivajadustega õpilased (toimetulek). Hoone aastast 1970, renoveeritud, uued osad on juurde ehitatud, kaunid siseõued.
Kutseharidussüsteem on toimiv, võimalik õppida nii päevases õppes kui õhtuses. Palju töötavaid õpilasi, kes kasutavad just õhtuse õppe võimalust. Kooli lõpetades tööle saamine pole probleem, paljud kasutavad võimalust edasiõppimiseks nii Islandil kui Taanis. Taani keel koolis kohustuslik. Samas on edasi õppima mindud ka Norra Kuningriiki. Võõrkeeltest õpetatakse taani, hispaania, saksa, inglise keelt. Õpikeskkond kaasaegne, olemas 3D printerid, suurepäraselt toimub klass+praktikum õpe. Praktika kestvus 10 nädalat, osaoskuse eksam ettevõttes. Valdavalt pikk praktikaperiood, praktikakohtadega probleemi ei ole. Õpetaja normkoormus 16 tundi nädalas, võimalus töötada vajadusel kodus. Samuti on võimalik töötada osalise tööajaga. Piiludes klassidesse jäi silma- õpik+tahvel. Järele aitamisteks on koolis eraldi ruum, kus õpilane saab vajadusel õpiabi. Eelnevalt selleks registreeruma ei pea, õpetaja on olemas ettenähtud ruumis. Palju on mõeldud tervisele- võimalus kasutada jõusaali, ujulat (tasuta kuni kella 16.00), samuti on olemas koolis joogaruum õpetajatele. Õppetund kestab 60min, söögivahetund 20min. Hommikul kõigil võimalus süüa putru, lõunasöök tasuline+ kindlasti võimalik lisaks saada vitamiine. Toidu hind õpetajale= tooraine hind (800-2000iskr). Õpetajate toitlustamine toimub õpilastest eraldi, puhkeruumis olemas kohvimasinad, veeautomaadid. Puhkeruumis nõudepesumasin ja tööle on võetud inimene, kes tegeleb kohvimasina täitmisega, kohvitasside pesemisega.
Näiteks kosmeetiku õpe toimub nii: 2aastat ettevalmistust, seejärel alles hakatakse eriala õppima, 10 kuud ettevõttes praktikat, seejärel eksam. Klassiruumides vaikne, kõik õpivad, õpetaja populaarne. Õpilased ja õpetajad head suhtlejad- inglise keel pole probleem. Kuna väljalangevus väike, siis pole ennetustegevust vaja. Õpilasi vanuses 20-80aastat. Kõige populaarsemad erialad koolis kosmeetik, IT. Kõik lõpetajad saavad erialast tööd.
Mis jäi silma? Õpilastele koridorides kapid, vaikus, koridorides väljas õpilaste tööd. Sportlik eluviis, hoolivus kolleegide vahel. Õpetajatel puhkeruum, kus ollaksegi mõnusasti koos, õpilastel sinna asja ei ole. Õpetajatel postkastid, kuhu kas kolleegid või õpilased saavad jätta teateid.
Iceland School of Tourism at Kopavogur College
Munitsipaalkool, kus õpilasi umbes 1200 ja õpetajaid 120. Erialad: kokk, pagar, teenindaja, turism, lihunik. Hoone aastast 1962, renoveeritud 1970ndatel, põhjalik renoveerimine umbes 20aastat tagasi. Õppeaeg koolis 3aastat- esimesel aastal tutvutakse erialaga, teisel toimub spetsialiseerumine, kolmandal lisandub üldharidus juurde. Õppekavasid palju, õppesuunad erinevad, koostöö tööandjatega hea, HEV õpilased oma õppekavadega. Meeldis, kuidas kooli töötajad kiitsid oma kooli. Kuna tööpuudust ei ole, siis õpilased leiavad endale erialase töö. Populaarne on välispraktikal viibimine- Taani, Norra, Iirimaa. Õpetajad käivad palju lähetustes, et saada uusi kogemusi. Õpikeskkond kaasaegne- eriti tehnika osas, suured avarad õppeköögid, avar restorani saal. Näiteks tuuakse lihunikele liharümp, mis praktilises õppes tükeldatakse jne. Tundub, et kui midagi praktiliselt õpetatakse, siis põhjalikult. Silma jäi lahe, avatud atmosfäär, õpikeskkond. Mis üllatas? Kooli sisenedes oli garderoobis suur valik välisjalanõusid- õpilased kasutavad kas vahetusjalanõusid või käiakse koolis sokkides. Tundidest jäi silma lahe ja abivalmis suhtlemine, üksteise aktsepteerimine. Kooli restoran on õpetajatele, teenindavad teeninduse õpilased, toidu valmistavad koka õpilased. Õpilased söövad sööklas, kus toidu valmistab ettevõte, mitte õpilased. Kööginõudel kooli logo. Õpetajate tuba mugav- diivanid, kohvi-tee-vee masinad, tuntakse end mõnusalt. Õpetajate lõunavaheajal on õpetajate tuppa sisenemine ainult kiipkaardiga. Erialade populariseerimine- väga populaarne on turismi eriala, aga ka kokk ja pagar on popid. Kuna Island on atraktiivne maa, siis konkurss turismi erialale suur. Haridus on õpetajate sõnul nii hea, et nende õpilased löövad kõikjal läbi. Kindlasti aitab kaasa hea keeleoskus- taani, hispaania, prantsuse, saksa, inglise keel. Väljalangevus väike- näiteks pagaris alustab 12 õpilast ja lõpetab 9. Pagari lõpueksam kahel päeval, kus on suur valik tooteid (küpsised, tort, pirukas). Koka erialal jäi silma suur poiste ülekaal- III kursuse praktilises tunnis 10 õpilasest oli kaks tüdrukut ja esimese kursuse tunnis 11 õpilasest 3 tüdrukut. Edasiõppimine on populaarne, samas minnakse ka erialasele tööle. Mõned õpilased käivad kooli kõrvalt tööl.
Mida uut õppisime, saime teada?
Praktilised tunnid koka ja pagari erialal, teenindajate põhjalik praktiline õpe. Õpikud pole nii populaarsed kui õpetajate edastatud õppematerjalid, mis moodustavad portfolio. Õpetajate avatud heatahtlik suhtumine kolleegidesse kui meisse, külalistesse. Alates 70 eluaastast õpetaja enam koolis ei tööta, vaid ongi pensionil. Õppetunnid 60 minutit, vahetund 20 minutit, suur lõunapaus.
18.04.2018 viibisid Hevelin, Terje, Hiie, Heili Iceland School of Tourism at Kopavogur College`is, kus osalesid esimese kursuse koka eriala õppeköögi päeval. Saime käe valgeks: kes puhastas krevette, kes aitas väljapanekul, lõpus saime nautida õpilaste poolt valmistatud hüvasid roogasid ning neid hinnata.
18.04.2018 viibisid Reet ja Õnne Technical Collage`is. Õppetöö on õpilastele tasuline- st semestrimaks (õppevahendid, õpikud). Võimalik läbida kuus erinevat semestrit (semester 6 kuud) ja iga semester hõlmab ühte konkreetset teemat (nt juuste hooldus, stiiliõpetus, lõikused, värvimine, keemiline lokk jne). Juuksuritel 1 päev nädalas klientide teenindamise päev ja klient maksab vaid tööks vaja mineva materjalikulu. Õpilased harjutavad nii klientidel kui harjutuspeadel- kui harjutamine toimub kliendi peal, siis kliendile on teenus tasuta. Arvestuslikud tööd tuleb teha kliendil. Peale semestrite läbimist läheb õpilane ettevõttesse praktikale, kus harjutab juhendaja järelevalvel omandatut. Peale praktika läbimist sooritab selleks eraldi loodud ettevõttes nn kutseeksami ja seejärel võib asuda tööle.
Technical Collage, Skólavörðuholti
Erakool, kus makstakse mitte õppemaksu, vaid õppevahendite, õpikute eest (näiteks 120 000iskr multimeedia erialal, 100 000iskr juuksuri erialal). Õpilasi koolis 2800, neist 1735päevases õppes. 311 töötajat, õpetajaid 148, 1 direktor, 4 osakonda. Kooli tunnuslause. “ Tule meile, muudame maailma!”. Kool pikkade traditsioonidega, alates 19. sajandist. 2008.aastast praegusel kujul. Erialad: juuksur, multimeedia, navigatsioon, veebidisain, puusepp, kullasepp, IT, õmblejad, lennujuhid, laoplatsi korraldaja, tisler, ehitusviimistlus. Koolil omanikke 5-6, on olemas ettevõtete grupid, kes koostöövormis koostavad vastuvõtuarvud koolile. Näiteks juuksuri erialal kestab õpe 4 aastat- sealhulgas praktikat 72 nädalat. Praktikast 12 nädalat on ettevõtetes kooli poolt organiseerituna ja 60 nädala praktika jaoks peab õpilane ise ettevõtte leidma. Juhul kui õpilane ei leia praktikakohta, siis on olemas eraldi praktikahoone, kus on võimalik sooritada praktika. Seadmed, tehnika väga kaasaegne. Õpilastel võimalus õppida/töötada oma projektidega laupäeval- pühapäeval. Selleks on neil eraldi ruumid, kus saavad oma töid teha, sisenemine kiipkaardiga. Meeldisid seintel olevad memolehed, planeeringud. Koridorides väljas õpilastööd. Klassiruumides vaikne, hubane- peamiselt toimub projektiõpe, kus õpetaja juhendab. Jällegi õpilased õpetajad söövad eraldi, toit tasuline, toitlustab ettevõtte. Nägime toredat klippi, kus tutvustati kooli- õpilane, kes oli võitnud konkursi oma erialal, tutvustas oma tööd. Praktiline asi toimib hästi! Vastuvõtt erialadele kaks korda aastas. Väljalangevus on, see on suurem kui 15%. On olemas abiõpetajasüsteem, mis tähendab, et laupäeval on koolis abiõpetaja ja õpilane võib soovi korral tulla õppima. Eelnev registreerimine pole vajalik. On olemas mentorprojekt- vanemad õpilased aitavad nooremaid õpilasi. Õppetasemed on 4 ja 5. Populaarsemad erialad on veebidisain, multimeedia, juuksur. Edasiõppimisvõimalused nii Islandil kui Põhjamaades, aga ka Šotimaa. Enne kooli lõpetamist peab olema kehtiv tööleping.
Võimsa mulje jätsid navigatsiooniklassid, kus oli võimalik jälgida erinevatelt ekraanidelt, kuidas liigelda laevaga erinevates tingimustes (torm, uppuja vees, kokkupõrke vältimine teise laevaga jne).

Kokkuvõte- Mida võiks kasutada meie koolis?
1. post-it kleepsude süsteem seintel
2. õpilaste tööd koridorides
3. õpilane, kes võitis erialakonkursi, tema videot näidatakse kinos enne seansi algus. Reklaam missugune!
4. projektõpe
5. suhtlemine, ei kardeta rääkida võõrkeeles
6. restoraninõudel kooli logo
7. toimiv mentorprogramm

Koostajad: Hevelin Kärp, Terje Jürgens, Reet Parik, Õnne Ennusaar, Heili Västrik

Sarnased postitused