Töötajad õpirändamas Maltal

by Liisi Kruusimägi

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töötajad Hevelin Kärp, Anu Laas, Riina Tomast ja Gerli Ollino käisid õpirändamas Maltal. Rohkem nende õpirände kohta saad lugeda allpool olevast kokkuvõttest.
Viibisime 22.04 – 29.04.2018 Malta kutsekoolis MCAST, mille eesmärgiks oli Erasmus+ projekti Mobility Makes Us Professional IV käigus töövarjuks olemine.  MCAST ehk Malta College of Arts, Science & Technology on riiklik kool, mis on loodud 2001. aastal. Asub mitmes kohas üle riigi, näiteks üks osa on Gozo saarel. Algselt oli tegemist iluteenindajate kooliga. Riigis oli mitu erinevat kooli, kus õpetati kõikvõimalikke erialasid ja mis liideti. Hetkel on koolis 6 erinevat instituuti (Inseneeria ja transpordi instituut, informatsooni ja kommunikatsiooni tehnoloogia, rakendusteadused, ärijuhtimine ja kommerts, ühiskonna teenused (näiteks iluteenindajad), loomekunst). MCASTis ei õpetata vaid turismi ja toitlustust (ülejäänud erialad on kaetud).
Koolis õpib 6700 täiskohaga õppijat ja 5000 osaajaga õppijat. 180 täiskoha kursust ja 300 osaajaga kursust. Õpetavad 1 – 7 tasemeõppekaval. Näiteks juuksureid õpetatakse 3. tasemel, ärikorraldust õpetatakse tasemel 4. Koolil on 400 praktika partnerit, mis annab umbes 1000 praktikakohta. Kõige rohkem on õpilasi kutseõppes – 2794. 1 AP on 25 tundi, millest vähemalt 5 kontaktundi. Õppeperiood algab 1. oktoobril ja lõppeb juuni lõpus. Eksamite periood algab 9. juunist. Õpetaja koormus Maltal 19 tundi/ nädalas.
MCASTis õppimine on tasuta ja kõigile õpilastele makstakse stipendiumi iga kuu 80 eurot. Iga õppeaasta alguses makstakse õpilastele 200 eurot, mille eest nad soetavad endale vajalikud õppematerjalid.  Koolis on 800 erivajadustega õppijat, kellega tegeleb suur hulk töötajaid (vaata protsessi lisa 1). Erivajadustega õppijaid õpetatakse 2 aastat võtmepädevuste osas, keelt (malta ja inglise keel), matemaatikat, füüsikat või arvutit, suhtlemisoskust. Kui erivajadusega inimene saab praktikal kenasti hakkama, siis sageli pakutakse ka tööd.  Praktikakorralduse jaoks on eraldi kontor, kes koordineerib ja loob suhteid ettevõtetega. Kooli reklaamitakse nii televisioonis kui ka raadios, kuigi suurem osa reklaamist toimub sotsiaalmeedias.
Tugiteenistus on väga suur, kes kõik toetavad õpilasi. Nõustajad asuvad peamises kooli linnakus ja vajadusel sõidavad mööda riiki. Nõustamine on jagatud kolme erinevasse üksusesse: nõustamise osakond (juht, 2 täiskohaga nõustajat ja 2 osalise ajaga nõustajat), õppenõustajad (juht, 2 karjääri spetsialisti, 1 õppejuht ja sekretär), tugiõpe (õpiabi, 12 tugispetsialisti, 1 õppekavade spetsialist). Toimuvad ka õpiabi tunnid ja grupitunnid.  Väljalangevuse protsenti ei osatud öelda või ei arvutata, kuid arvavad, et see on suhteliselt suur. Arvatavasti suurem kui 15%.
Kooli võetakse vastu kõik, kes tahavad tulla. Arvestatakse põhikooli lõputunnistust või siis teevad uue testi ja saavad teada, milliseid võtmepädevusi (olulisemad võtmepädevused: malta keel, inglise keel, matemaatika või füüsika, infotehnoloogia) on vaja veel arendada ja sellest lähtuvalt tuleb tal koolis õppida. Sinine rõngas on 3 aastat (1-3 tase) (vaata lisa 1), kuid sisseastumise hetkel võib selguda, et õpilasel on vaja ainult näiteks üks aasta läbida ja ta on kohe juba punases ringis, kus on õpe 2 aastat (tase 4).
Õppematerjalid olid neile ilmselt jagatud või jagati osades tundides tunni alguses (mõned materjalid on kasutuses terve õppeaasta, neid täiendatakse jooksvalt). Õpetajad kasutasid kas ettevalmistatud esitlust, joonistasid jooksvalt tunnis valgele tahvlile, näidati seinale Wordis loodud tekstilist materjali, mida õpilased pidid konspekteerima. Erilisi meetodeid ei rakendatud – pigem olid tunnid loengupõhised. Küsiti mõne definitsiooni kohta ja õpilased vastasid. Üks õpetaja rakendas kaasahaaravat arutelu. Kõige suurem kasu oli keele praktikal. Tunnid olid inglise ja malta keeles. Õpetajad õpetasid kõik inglise keeles ja vajadusel selgitasid ka malta keeles.
Meile tundus, et võrreldes eesti kooli süsteemiga on tase on nõrgem ja tempo suhteliselt aeglane. Tund on 60 minutit pikk – vahetunde on ainult üks, ajavahemikus 12.00 – 12.30. Õpetaja alustab suhteliselt ebatäpselt tundi, võtab läbi ühe teema ja lõpetab sel hetkel, kui teema läbi saab. See võib juhtuda ka 15 minutit enne tunni lõppu. Koolikella ei ole. Kui tund lõppeb, lähevad õpilased järgmisesse klassi. Kell pole Malta kultuuris oluline.
Meesõpetajad olid viisakalt riides – triiksärk ja viigipüksid, see võiks ka meie koolis rakenduda.  Õpilased suhtusid õpetajatesse austusega, tänan sir ja mam on kõigil sõnavaras. Näiteks, kui õpilane küsis tunnist välja, siis ta tagasi tulles tänas. Kui õpilane hilines, küsis, kas ta võib liituda tunniga – õpetajad reeglina lubasid.
Osaajaga kursuste korraldajaks on erafirma, mis asub koolis – kasutab kooli ruume ja personali, kuid maksab selle eest. Õpetajad saavad õhtuse kursuse eest töötasu 23-29 eurot/tund. Levelil 7 töötasu määr 37€/tund. Koolitusi pakutakse hobikursustest kuni magistrikursusteni välja. Praegusel hetkel toovad õpilasi näiteks Indiast, kes osalevad kursustel rohkem kui pool aastat. Uusi turge otsitakse Nepaalist, Malaisiast, Bangladežist jne. Tagasisidet õppijatelt ei küsita. Koolitused on lisatud nii MCAST`i koduleheküljele, kui ka trükitakse reklaambrožüür, mis jõuab iga maltalase postkasti. Brožüüris koolitused jaotatatud instituutide kaupa, kus on märgitud koolituse nimetus, koolituspäevad, kellaajad, kontakttundide maht ning maksumus. Koduleheküljelt lahti klikkides on nähtav lisaks ka koolituse sisu ning vajalik koolitusele kaasa võtmiseks. Näiteks keevituskursuste puhul on vaja ise kaasa võtta vastav riietus ning kaitseprillid, materjali hind arvutatud kursuse tasu sisse. Väljapakutud kursustest saab alguse umbes ⅓ kursustest.
Koolil on hetkel käsil suur projekt, kuhu on kaasatud kooli õpilased seoses Hollandi linna Leeuwarden ja Valletta kultuuripealinnaks olemisega, mille käigus tuuakse lavale ooper Aida ja näiteks MCASTi õpilased teevad näitlejatele meiki ja soenguid. Projekti rahastab Erasmus+.  Tööpuudus on riigis praktiliselt olematu. Seotud on see üldise majandusliku heaoluga. Igal pool on hetkel näha kraanasid ja ehitusjärgus majasid.
Iluteenindajad saavad üldiselt kõik tööle – ka 17 aastased, sest Maltal on palju hotelle ja SPAsid. Kuna igal instituudil oli oma maja, siis igale erialale jagus ka mitmeid praktika ruume. Kosmeetikutel oli näiteks 4 praktika klassi.
Võib öelda, et meil on ilusam koolimaja, puhtam, kvaliteetsemad töövahendid, uuem inventar ning õppetöö on mitmekesisem.

Kokkuvõtteks arvame, et õpiränne avardab silmaringi, kasvatab enesekindlust ning aitab edasi areneda, et ei tekiks rutiini ja tüdimust igapäevatöös. Soovitame õpirännet välisriigis kõigile, kui rikkaliku kogemuste omandamise viisi, sest sealt saadud uued teadmised ja suhtlemisjulgus tulevad töömaailmas alati kasuks.

Sarnased postitused