Töötajate grupimobiilsus Hispaaniasse, Bilbaosse

by Liisi Kruusimägi

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse teenindusosakonna juhataja Riina Tõnsing, arendusosakonna juhataja Varje Tipp, finantsjuht Katrin Koidumaa, avalike suhete juht Anneli Rabbi, toitlustusjuht Kaire Evert ja projektide koordinaator Liisi Kruusimägi käisid õpirändes Hispaanias, Bilbaos Erasmus+ programmiga. Õpirände eesmärgiks oli külastada juba olemasolevaid koostööpartnereid, tutvuda uute võimalike projektipartneritega ning arendada erialaseid ja valdkondlike teadmisi ning oskuseid. Rohkem saad lugeda õpirände kohta allpool olevast kokkuvõttest.
Õpiränne Hispaaniasse, Bilbaosse toimus 04.-10.03.2018. Alustasime oma reisi Tallinna lennujaamast 04.03 varahommikul, Bilbaosse jõudsime lõuna ajal. Esimesel päeval tegime väikese jalutuskäigu linnas ja puhkasime reisiväsimusest. Juba järgneval hommikul saime üllatuse osaliseks, kui kohtasime enda hotelli hommikusöögilauas puhast eesti keelt kõnelevat teenindajat. Tegemist oli Eestist perega Soome elama läinud neiuga, kes õppis Soome ametikoolis ning oli Erasmus+ programmiga Bilbaosse tulnud teenindaja õppepraktikat sooritama.
Esimene ametlik õpirände päev algas esmaspäeval 05.03, mil külastasime juuksurite ja kosmeetikute partnerkooli Zarautsis -CIFP Monte Albertia LHII Vocational Training Centre, kellega on juba väga pika-aegne Erasmus+ programmi õpirännete alane koostöö. Kooli sisenedes märkasime kohe stendi, kus olid väljas kõik ERASMUS+ projektid, mis selles koolis hetkel käivad või äsja on lõppenud. Sealt leidsime ka kohe Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ees tehtud pildi, kus olid külastatava kooli õpilased ja nautisid Eesti külma talveilma. Õpilastele oli see väga eksootiline olnud.
Koolis õpib kokku 250 õpilast ja 14 õpperühma. Õpilastel on sarnase pikkusega õppepraktika nii koolis kui ettevõttes, kui PKHK juuksuri ja iluteeninduse õppekavadel ette nähtud. Üheks tähelepanuväärseks asjaoluks meie jaoks oli see, et õpilastele ei ole kooli poolset toitlustust ette nähtud. Tavaliselt on õpilastel oma söök koolis kaasas. Koha peal on olemas automaat, kust on võimalik osta karastusjooke ning mõningaid näkse. Tähelepanuväärseks erinevuseks võib pidada õppeprotsessis kasutatavate masinhoolitsuste õpetamise osakaalu kosmeetikute õpetamisel. Kosmeetikute õppeklassis näidati meile väga palju erinevaid masinaid ning aparaate, millega on võimalik teha erinevaid kosmeetilisi protseduure kogu kehale ning nende masinate kasutamise õpetamisel oli väga suur osakaal kogu õppeprotsessist.
Zarautsi on 200 000 elanikuga surfilinn, millel on kaunis vaade ookeanile ja mägedele. Suvi on üldiselt jahedam kui mujal Hispaanias – 20- 25 kraadi sooja ja vihma sajab üsna palju.
Edasi sõitsime San Sebastiani, mida peetakse piirkonna kaunimaks linnaks ning turismimekaks. Seal piirkonnas on kaks ametlikku keelt Baski (tegelikult vist katalaani) keel ja hispaania keel, mis on kaks täiesti erineva kõlaga keelt. Käisime ka funiculariga (köisraudtee) külastamas vaateplatood, kust avanes imekaunis vaade linnale ning ümbritsevale loodusele.
Teisel päeval külastasime innovatsiooni ja koolituskeskust Tknika (Center of Innovation Basque Vocational Education). Tknika on ka projektipartner Erasmus+ strateegilise koostöö projektis TRACKTION koos Pärnumaa Kutsehariduskeskusega. TRACKTION projekti peaeesmärgiks on luua juhendmaterjal Euroopa kutsekoolidele, kuidas luua, tõhustada ja väärtustada suhteid ning koostööd oma kooli vilistlasvõrgustikuga.
Lisaks muule organisatsiooni tutvustavale infole räägiti väga põhjalikult, kuidas seal koolitatakse piirkondlike koolide õpetajaid, silmas pidades tulevikku. Lisaks osaleb Tknkika väga paljudes erinevates riigisisestes ning rahvusvahelistes projektides. Väga sümpatiseeris projektõppe ja probleemõppe kombineeritud lähenemine. Keskuses tegeleti ka targa maja lahenduste välja töötamisega (automaatne valgustus, mis aktiveerub inimese liikumise peale) ning vastavate seadmete programmeerimisega. Väga muljetavaldav oli 3D printimise ühendamine erinevate spetsialistide koolitamisega ning piirkondlikele tootmisettevõtetele toote näidismudelite tegemine. Ühe näitena võib tuua selle, kuidas meditsiinitöötajad käivad koolitumas – tehakse näiteks sinu ribidest mulaaž 3D printeriga, mille järgi saab teha reaalseid proteese.
Nende märksõna oli keskuses uus paradigma õpetamisel õpetajatele, kuna õpetajad pidid vanades meetodites kinni olema. Kui õpetajad käivad ära koolitusel nende keskuses, siis nende keskusest läheb hiljem keegi kooli abistama ja juhendama, et õpitut ellu viia ja rakendada. Tähelepanu pöörati ka sellelel, et kuidas pedagoogikat ja uut tehnoloogiat õpetamisel kasutada ja nõustada ka õpetajaid, kuidas metoodiliselt läheneda. Väga huvitav oli veel esitluses teema Industry 4.0 ja selle uus revolutsioon ehk siis kuhu liigub tööstus. Keskendutakse robotitele, kuidas need tööle hakkavad ja kuidas neid juhitakse.
Pärast seda sõitsime Bilbaosse tagasi, kus tutvusime iseseisvalt vanalinnaga ja peatänavaga. Väga ilus on nende uue kunsti muuseum, mis on juba ise vaatamisväärsus.

07.03.2018 külastasime Tartanga kutsekooli (Tartanga Vocational Center). Külastus algas kooli tutvustava videoga. Peale seda toimus ekskursioon, mille käigus külatasime erinevaid kutseõppeklasse. Multimeedia suund jättis väga hea mulje. Õpilased teevad õppeprotsessi käigus ka oma telesaateid. Väga olulisel kohal on neil õppetöös projektõppe meetod. Leitakse üks probleem, mida hakatakse projektipõhiselt lahendama. Koolis töötab 80 töötajat ja õpib 650 õpilast. 19 õpetajat nende töötajatest on projektõppe õpetajad. Tunni koormus nädalas on õpetajal 17 tundi. Eraldi administratiivtöötajaid ei ole, kuna need ülesanded on õpetajate vahel ära jaotatud.
Külastuse käigus toimus eraldi kohtumine kooli raamatupidamisosakonna esindajate ja meie kooli finantsjuhi vahel. Samuti toimus külastuse käigus kohtumine rahvusvahelist koostööd tegevate töötajatega, arutamaks võimalusi tulevikus teha koostööd Erasmus+ programmi raames õpirännete korraldamisel ning samuti arutati võimalusi Erasmus+ strateegilise koostöö valdkonnas.
Peale lõunasööki toimus töövarjutamine kolmes erinevas grupis:
– projektijuhtimine ja raamatupidamine
– arendustegevused ja rahvusvaheline koostöö
– toitlustusteenindus – õpetamine ning tehniline korraldus selles koolis.

08.03.2018. külastasime Leioa Teeninduskooli (Leioa Catering Collage). Kuna sel päeval oli ka ühtlasi rahvusvaheline naistepäev, siis kohale jõudes selgus, et kohalikud naised olid organiseerinud selle päeva puhul ka streigi, mille eesmärgiks oli juhtida tähelepanu meeste ja naiste palgalõhele (mehed saavad sama töö eest rohkem palka). Seetõttu oli kool andnud ka õpilastele vaba päeva, et neil oleks võimalik soovi korral streigis osaleda (valdav osa õpilastest koolis on naissoost).
Kooli praktikabaas on suurepärane – avar, kvaliteetse tehnikaga sisustatud ja koosnes väga paljudest erinevatest ruumidest. Kuna teeninduskool ise asub ülikooli linnakus, siis toimub ka ümberkaudu asuvate ülikooli kampustes asuvate õpilaste ja töötajate toitlustus kutsekoolis. Seetõttu on koolis kolm erinevat toitlustuskohta, millest üks on bistroo, üks a la carte restoran ning üks koolitusteks mõeldud avatud köögiga õppeklass. Koolis õpib üle 500 õpilase. Huvitav on see, et hispaanias põhikooli järgses kutseõppes ei õpetata üldharidusaineid. Kõik üldained, mis on vajalikud kutse omandamiseks, õpitakse läbi erialaõppe. Koolis õpetatakse kolme keelt – baski, hispaania ja inglise keelt. Paari erialaainet õpetatakse inglise keeles. Koolis õpetatakse kokkasid, teenindajaid ja pagareid. Õppepraktika toimub kooli toitlustuskohtades, teisel õppeaastal on ette nähtud ka 3 kuuline praktika ettevõttes. Esimene kutse tase on kaks aastat, soovi korral on võimalik veel õpinguid jätkata järgmisel tasemel. Õpilasele on toit 2 eurot ja õpetajatele on söök tasuta, kuid seda ainult kooli bistroos. Toidupileti saab osta pileti automaadist. Koolil on rajatud ka ümber maja kasvulavad, kus kasvatatakse erinevaid rohelisi maitsetaimi ning viinamarju. Pärast koolikülastust sõitsime tagasi Bilbaosse, kus sattusime täpselt naiste streigi ürituse keskele kohaliku linnavalitsuse ees.

Viimasel õpirände päeval külastasime Escuela Hosteleria kooli. Külastus algas kohtumisega, kus nende poolt osalesid finantsjuht, inglise keele õpetaja ja kooli direktor, kes esitlesid kooli tutvustavat ettekannet. Koolis õpib 500 õpilast, kellest 400 on kutseõppe jätkuõppel. Töötajaid on koolis 80 ringis (osad töötajad on osalise tööajaga). Koolis õpivad ka erivajadusega õppijad, kelle jaoks on eraldi üks abiõpetaja, kes käib tunnis. Üldiselt peavad õpetajad ise hakkama saama ka erivajadusega õppijatega.
Peale sissejuhatavat kohtumist toimus töövarjutamine temaatilistes gruppides:
– projektijuhtimine ja raamatupidamine
– arendustegevused ja rahvusvaheline koostöö
– toitlustusteenindus – õpetamine ning tehniline korraldus selles koolis.
Peale lõunat toimus kohtumine riiklike kutsekoolide katusorganisatsiooniga Ikaslan Mobility. Organisatsioon moodustati 1993.a ning nende peamiseks fookuseks on erinevate EL haridusvaldkonna projektitaotluste koostamine ning juhtimine võrgustikku kuuluvatele kutsekoolidele, kuna kutsekoolidel ei ole finantsilist võimekust palgata täiendavalt töötajaid projektide tegevustele (tulenevalt asjaolust, et enamike kutsekoolide suuruseks on 500 või vähem õpilast, mille tõttu ei jää eelarves piisaval finantsilisi vahendeid projektide alase tööjõu palkamiseks).
Kohtumise pea-eesmärgiks oli arutelu Erasmus+ programmi raames õpirännete korraldamine nii õpilastele kui töötajatele. Samuti Erasmus+ strateegiliste koostööprojekti taotluste arendamine ning ellu viimine.

Antud õpiränne oli ülimalt huvitav ja hariv. Suurepäraselt organiseeritud kohtumiste tulemusena kohaliku kontakti poolt Hispaanias oli võimalik kohtuda erinevate uute organisatsioonidega, kellega on võimalik tulevikus arendada rahvusvahelist koostööd. Samuti oli väga põnev osa õpirändest töövarjuks olemine. Lisaks eelpool mainitud positiivsele oli võimalik külastada ka pika-aegseid koostööpartnereid ning tugevdada läbi selle organisatsioonide omavahelist koostööd.

Sarnased postitused