Toitlustusvaldkonna õpetajad ja peakokk õpirändamas Hispaanias

by Liisi Kruusimägi

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse toitlustusvaldkonna õpetajad Sergei Tšekmarjov, Terje Jürgens, Terje Steinberg ja peakokk Urmas Einbaum käisid töövarjuks Erasmus+ programmiga Hispaanias. Rohkem nende õpirände kohta saad lugeda alljärgnevast kokkuvõttest.
Hispaania, Bilbao 13.05.18 – 16.05.18
Escuela de Hosteleria de Leio, Campus Universitario
See on riigikool, kus õppijaid umbes 500, töötajaid 60. Erialadest õpetatakse pagari-, koka-, restorani teenindaja eriala. Õpivad ka erivajadustega õpilased (toimetulek). Kool kerkis tühermaale mäe tipus, mis tekkis tänu vajadusele toitlustada ülikooli linnakut. Uuendused toimusid koolis 2009 aastal. Püsikulud katab ülikool ja jooksvad kulud katab riik.
Kutseharidussüsteem on toimiv, võimalik õppida nii päevases õppes kui õhtuses. Kooli lõpetades tööle saamine pole probleem, paljud kasutavad võimalust edasiõppimiseks ülikoolis. Õpe toimub nii Hispaania kui Baski keeles. Õpikeskkond on kaasaaegne, suurepäraselt toimub klass + praktikum õpe. Kutseõppe kestvus on kaks aastat, ehk 2000 tundi. Esimesel aastal toimub õppetöö ainud koolis, teisel aastal koolis ja kolm viimast kuud ettevõttes. Eksam kooli lõpus toimub ainult nõrgematele õpilastele. Õpetaja normkoormus on 23 tundi nädalas, lisaks seitse tundi koolivälist tööd. Võimalus töötada vajadusel kodus. Samuti on võimalik töötada osalise tööajaga. Õppetöö toimub riiklike õppematerjalide järgi, mis on kõigile kättesaadavad virtuaalkeskkonnas. Õppekavad on riiklikult reguleeritud. Koolil puudub võimalus oma äranägemise järgi õppekava kohendada. Lõunasöök on tasuline. Õpetajate toitlustamine toimub õpilastest eraldi, puhke ruumis on olemas kohvimasinad ja veeautomaadid. Puhke ruumis on nõudepesumasin.  Klassiruumides on vaikne, kõik õpivad, õpetaja on autoriteet. Õpilased ja õpetajad on head suhtlejad- inglise keel on probleem. Õpilaste väljalangevus on 8%. Õpilasi õpib vanuses 20-80 aastat. Eraldi reklaami erialad ei vaja, sest igale erialale on konkurss.
Mis jäi silma? Õpilastele koridorides kapid, vaikus, koridorides väljas õpilaste tööd.

San – Sebastian 16.05.18 – 19.05.18
Cebanc, Paseo de Berio
Antud kool oli erakool. Toimus aktiivne osalemine projektides. Õpikeskkond vajab värskendamist, samas hoonete asukoht väga hea. Koolis õpib õpilasi igas vanuses. Erialadest on kokk, pagar ja teenindaja. Kutseõppe kestvus on kaks aastat, ehk 2000 tundi. Teise kursuse lõpus sooritavad õppijad koolis kutseeksami. Õppekavad on riiklikult reguleeritud. Koolil puudub võimalus oma äranägemise järgi õppekava kohendada. Suurem osa õpetajatest on mehed, õppijad on samas mehed naised 50% / 50%. Õppetöö toimub kahes vahetuses. Toitlustamine õppijatele tasuline, võimalus süüa kooli restoranis ettetellimisel. Köögis töötaval grupil on eraldi toitlustamine, mis oli õppijale tasuta ja toimus enne restorani avamist. Koka õppekavas sisaldab laoprogrammi, kus igapäevaselt grupp õpilasi on kaubavastuvõtus. Kontrolliti kauba vastavust saate dokumentidele jne.

Mida uut õppisime, saime teada?
Praktiseerisime praktilistes tundides nii koka- kui ka pagarierialal ja silma jäi teenindajate põhjalik praktiline õpe. Õpikud pole seal nii populaarsed kui õpetajate edastatud õppematerjalid, mis moodustavad portfoolio. Õpetajate avatud heatahtlik suhtumine kolleegidesse kui ka meisse külalistesse oli väga meeldiv. Õppijad ostavad ise endale teeninduse- ja kokariided ning osaliselt ka töövahendid. Nõudlus õppekohtadele on väga suur, seega võimalus õppijat valida.

Õpirände tulemusena oleme motiveeritud jätkama kutseoskuste arendamist, jagama kogemusi nii õppijate kui ka kolleegide vahel. Täiendasime teadmisi teiste riikide haridussüsteemist ja kultuurist.

Sarnased postitused