1.1.3 Spetsifikatsioon ehk tükitabel

Spetsifikatsioon ehk tükitabel on koostu juurde kuuluv dokument, mis sisaldab koostu koostisosade loetelu (järjekorras: alakoostud, detailid, standardsed tooted, materjalid ja komplektid), nende arvu koostus jm. andmed. Tükitabeli võib ühildada koostejoonisega (juhul kui osanumbrite arv on väike) ja joonestada ta kirjanurga peale nagu on näidatud joonisel 1.1.3.2 või vormistada ta eraldi formaadil A4. Kui tükitabel ühildatakse kooste tabeliga, siis tabeli täitmist alustatakse alumistest ridadest suunaga üles, kui aga tükitabel on eraldi lehel, siis vastupidi, ülevalt alla.

 

Joonis 1.1.3.1 Tükitabel eraldi lehel formaadis A4
Joonis 1.1.3.2 Tükitabel koostejoonisega ühendatud
Joonis 1.1.3.3 Tükitabeli näide
Allikas: http://www.valgamaa.kok.ee/dokumendid/tisleriloputoojuhend.pdf