1. Tehnilise dokumentatsiooni liigitus

Tehniline dokumentatsioon dokumentide kogum, mida kasutatakse tehniliste objektide konstrueerimisel või projekteerimisel, tootmisel (valmistamisel), kasutamisel), ekspluateerimisel.

Tehnilised objektid on hooned, kaubad, programmide ja tarkvara garanteerimine (kindlustamine).

 

Tehnilise dokumentatsiooni liigitus:

  • Konstruktsioonidokumentatsioon

- ekspluateerimisdokumentatsioon

- remondi dokumentatsioon

  • Tehnoloogiline dokumentatsioon

- toote tehnoloogilise tsükli dokumendid

- dokumendid, mis annavad info toote tootmisel ja remondil