Eesmärgid ja õpitulemused

iDevice ikoon Eesmärgid:

Õpetusega taotletakse, et õppija teab, tunneb ja oskab erialast tehnilist dokumentatsiooni,
selle ülesehitust ning kasutamise ning koostamise põhimõtteid.

Õppija oskab:

  • leida vajalikku tehnilist dokumentsiooni;
  • kasutada tehnilist dokumentatsiooni;
  • koostada lihtsamat tehnilist dokumentatsiooni.

iDevice ikoon Õpitulemused:
Õppija oskab leida endale vajaliku erialase tehnilise dokumentatsiooni ning seda kasutada ja koostada lihtsamat tehnilist dokumentatsiooni.

iDevice ikoon Eelteadmised:
Puuduvad.