Ülesanne 3. Skeemi lugemine. Spetsifikatsiooni koostamine

iDevice ikoon Eesmärgid:
 • Lugeda skeem (selgitada välja, millised elemendid on skeemil kujutatud).
 • Koostada spetsifikatsiooni (tükitabeli).
 • Vastata ülesandes antud küsimustele.

iDevice ikoon Eelteadmised:

Skeemi on võimalik lugeda siis, kui:

 • vastavad standarditega ISO 1219 kindlaks määratud tingmärgid on selgeks õpitud
 • EVS-EN 60617-11:2000. Paigaldusplaanid ja -skeemid, topograafilised plaanid ja skeemid

 • Kõigepealt tutvutakse skeemiga.
 • Seejärel selgitatakse, milliseid elemente ja hüdrovoolikuid joonis sisaldab.
 • Elementide spetsifikatsioon tuleb täita vastavalt standardite nõuetele ja vormistada joonestuspaberile (formaat A4).

 

Spetsifikatsiooni näidis

 • Ülesandes esitatud küsimustele tuleb vastata kirjalikult.

Hüdraulika põhimõtteskeem selgitab energia muundamist hüdromootori poolt.

 • Millised positsioonitähised omistatakse hüdroelementidele ning skeemidele?
 • Kas skeemi tingtähised tuleb joonestada kindlas mõõtkavas või mitte?
 • Kuidas koostatakse ühendusskeemide elementide spetsifikatsioon?
 • Mis järjekorras loetakse skeeme?
 • Milleks koostatakse põhimõtteskeemi?
 • Millise standardiga tuleb tutvuda enne seadme hüdroskeemi lugemisele asumist?

Hüdroskeem

Allikas: Rexroth Bosch Group, Hüdraulika alused, 2009, lk.75

 

iDevide ikoon
Lõpetage lause:
Elektriskeem - joonis, millel on tingmärkidega näidatud elektriseadmes ja nende omavahelised .