Ülesanne 1. Koostejoonis

iDevice ikoon Eesmärgid:
 • Lugeda koostejoonis.
 • Koostada spetsifikatsiooni (tükitabeli).
 • Vastata ülesandes antud küsimustele.

iDevice ikoon Eelteadmised:
Joonestamise kursus on läbitud.

Antud koostejoonise lugemine toimub järgmise skeemi kohaselt:

 • Määratakse kindlaks toote nimetus ja suurus ning tutvutakse koostejoonisel leiduvate ekspluatatsiooniliste andmetega.
 • Tutvutakse joonisel olevate põhiliste ja Iisakujutistega ning luuakse tootest üldine ettekujutus.
 • Tehakse detailide tööjoonised (variandi järgi).
 • Koostatakse spetsifikatsioon.
Jaotusklapp

Koostejoonise detailide loetelu:

 1. Korpus
 2. Kaas
 3. Klapp
 4. Klapipesa
 5. Vedru
 6. Plaat
 7. Võru
 8. Puks
 9. Tihend

 

 • Detailide spetsifikatsioon tuleb täita vastavalt standardite nõuetele ja vormistada joonestuspaberile (formaat A4).
Spetsifikatsiooni näidis (A4)
iDevide ikoon
Lõpetage laused:

1. Koostejoonis on tehniline dokument, mis annab üksikdetailidest koostatava toote kokku , ja vajalikud ja tehnilised andmed.

2. Koostejoonisele tuleb kanda järgmised mõõtmed:

 • (pikkus, laius, kõrgus)
 • mõõtmed, millega tuleb arvestada koostu
 • (ühendamiseks teiste piirnevate detailide või koostudega, näiteks äärikul antakse ava läbimõõt ja avade jaotusringjoone läbimõõt)
 • vajalikud mõõtmed