Kasutatud allikad

 • Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, Elamute Elektripaigaldised, 2001
 • http://innomet.ttu.ee/oppetoo/ayx/Ainetoojuhend.pdf
 • http://www02.abb.com/global/eeabb/eeabb022.nsf/0/e00836f8049e0c57c12571e000338bc7/$file/tehniline+toimik+ly.pdf
 • Elmo Pettai, Tootmise automatiseerimine. Tallinna Tehnikaülikool Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut.Tallinn, 2005.
 • Jaan Riives, Tehniline joonestamine 1995
 • http://www05.abb.com/global/scot/scot259.nsf/veritydisplay/caea97a58ce1d786c12577fc00334805/$file/standard_lv_motors_manual_et_01_2009%20rev%20d.pdf
 • Standardid:
EVS-EN 60617-2:2000.
EVS-EN 60617-3:2000.
EVS-EN 60617-4:2000.

EVS-EN 60617-5:2000.

EVS-EN 60617-6:2000.

EVS-EN 60617-7:2000.

EVS-EN 60617-8:2000.

EVS-EN 60617-9:2000.

EVS-EN 60617-10:2000.

EVS-EN 60617-11:2000.
ISO 6433.
ISO 1219.
 • F.A. Barbašov, Freesimistööd.Tallinn, Valgus, 1979.
 • V.M Kovan, V.S. Korsakov, A.G. Kossilova, M.A. Kalinin, N.M.Kapustin, M.D. Solodov. Masinaehituse tehnoloogia alused. Tallinn, Valgus, 1979.
 • http://www.e-uni.ee/kutsekeel/joonestamine/eskiis.html
 • http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00366230.pdf