Tehniline dokumentatsioon

 


Kursuse valmimist toetas ESF
TEHNILINE DOKUMENTATSIOON
E-kursus
Alus: Elektroonika ja automaatika erialade riiklik õppekava
Moodul: Tehniline dokumentatsioon
Koostasid:
Tatjana Sidorenko Tallinna Tööstushariduskeskuse kutseõpetaja
Mart Ronk Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja
2011

 

Creative Commonsi litsents

Autori T. Sidorenko ja M. Ronk e-kursus pealkirjaga "Tehniline dokumentatsioon" on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Estonia litsents.