3. Skeemide liigid ja tüübid

Konstruktsioondokumenti, kus toote üksikosi näidatakse tingkujutiste ja -tähiste abil, nimetatakse skeemiks.

Sõltuvalt toote elementide liigist ja nende omavahelisest seosest, eristatakse järgmisi skeemide liike:

 • elektriskeemid
 • hüdraulikaskeemid
 • pneumoskeemid
 • kinemaatikaskeemid
 • optikaskeemid
 • vaakumisskeemid
 • gaasiskeemid
 • automaatikaskeemid
 • kombineeritud skeemid

Lähtudes põhieesmärgist, jaotatakse skeemid järgmistesse tüüpidesse:

 • struktuurskeemid
 • talitsusskeemid
 • põhimõtteskeemid
 • montaažiskeemid
 • ühendusskeemid
 • üldskeemid
 • paigutusskeemid
 • mud skeemid
 • ühisskeemid 

Skeemi elementide loetelu vormistatakse iseseisva dokumendina - formaadi A4 suurustele lehtedele