2. Tooted. Toodete liigitus

Tooteks nimetatakse masinaehitustööstuse tootmisprotsessi lõplikku tulemust. Standardi EVS-EN ISO 3098-0:1999 põhjal jagatakse tooted põhi- ja abitoodangu toodeteks.

Põhitoodangu tooteiks loetakse teatud ettevõtte toodangu nomenklatuuri kuuluvaid esemeid ehk objekte. Nendeks, võivad olla näiteks terved masinad (autod, treipingid), nende osad (käigukastid, pingi kered) või üksikud detailid (hammasrattad, poldid, mutrid).

Abitoodangu tooteiks loetakse selliseid tooteid, mis on vajalikud ettevõttele endale põhitoodangu valmistamiseks. Näiteks mitmesugused rakised, šabloonid, tööriistad, mida mujal ei toodeta jne. Kui aga objekt, mis on tarvilik ettevõttele enesele teiste toodete valmistamiseks, kuulub ka väljalastava toodangu nomenklatuuri, tuleb see objekt arvata põhitoodangu hulka.

Eristatakse järgmisi toodete liike: detaile, koostusid, komplekse ja komplekte.

Detailiks nimetatakse toodet, mis on valmistatud üht liiki materjalist, kusjuures ei ole kasutatud koostamisoperatsioone. Näiteks ühest tükist treitud võll, valatud kere, plastist tiivik jt. Seda liiki toodete hulka tuleb lugeda ka kohtkeevitusega, jootmisega, liimimisega või muul ühendusviisil saadud detaile (ühest lehtmaterjali ribast kokku joodetud toru; ühest kartongitükist kärp, mille nurgad on kokku liimitud), samuti ka neid detaile, mis on teatud otstarbel käetud muust materjalist ühendiga või ainega (kroomitud keermega polt, isoleeritud juhe).

Koost on niisugune toode, mille koostisosad ühendatakse juba tehases. Ühendamiseks kasutatakse keermega kinnitusdetaile ja neete või liidetakse detailid omavahel keevituse, jootmise, valtsimise või liimimise teel.

Ühe ja sama koostuna tuleb käsitleda ka:

  • tooteid, mis on hõlpsama pakkimise ja veo huvides osadeks võetud;
  • tooteid, mis esinevad koostude või detailide kujul ja moodustavadühtse terviku (auto võilennuki elektriseadmed;ukse lukk luku vastuse ja võtmega);
  • tooteid,miskoostudevõidetailidekujulmoodustavad fühtse funktsionaalse terviku ja mida käsutatakse koos neile määratud ümbrise või kärbiga(sirklikarp, fotoaparaat).

Kompleks on toode, kus kaks või enam spetsifitseeritud toodet moodustavad ühtse ekspluatatsioonilise terviku, kuid ettevõttes pole neid koostamisoperatsioonidega ühendatud (automaatne telefonijaam; geoloogidele määratud puurimisseade; meteoroloogiline rakett koos stardi- ja juhtimisseadmetega).

Komplekt on toode, mille koosseisu kuulub kaks või enam toodet. Need ei ole koostamisoperatsioonidega omavahel ühendatud. Kõik tooted komplektis on kas üldkasutatava või abistava iseloomuga (varuosade komplekt; mõõteaparaatide komplekt; tööriistade komplekt).

Sageli on ettevõttel kasulikum mõnda detaili või koostu, mida tal oma toodangu väljalaskmiseks vaja läheb, mitte ise valmistada, vaid muretseda neid mujalt. Niisuguseid valmis kujul saadud tooteid nimetatakse ostutooteiks.

Toote algosaks on detail. Sellest väiksemat üksust enam ei ole. Tema juures võib täheldada vaid üksikuid elemente, mis täidavad kindlat ülesannet.

 

Joonis 2.1 Toodete struktuur

 

Keerukad tooted, nagu koostud, kompleksid ja komplektid võivad koosneda paljudest detailidest ja väiksematest koostudest, kompleksidest ja komplektidest. Joonis selgitab skemaatiliselt toodete struktuuri.