4. Elektriskeemid

 

Elektriskeem - joonis, millel on tingmärkidega näidatud elektriseadmes sisalduvad elemendid ja nende omavahelised ühendused.

Elektri põhimõtteskeemil näidatakse ära kõik elemendid, mis tagavad toote elektrilised protsessid, samuti nende elemntide vahelised elektrilised seosed.

Skeemiga fikseeritakse elementide niisugune asend, kus vooluring on katkestatud.

Elektriskeemid liigitatakse:

  • struktuurskeemid - näitavad seadme põhielemente. nende otstarvet ja vastastikuseid seoseid
Joonis 4.1 httpwww.ene.ttu.eeelektriajamidoppeinfoAAV33617.html
  • talitusskeemid - selgitavad seadme tööpõhimõtted ja selles toimuvaid protsesse
  • põhimõtteskeemid - näitavad ettenähtud elektriliste protsesside toimumiseks vajalike elementide paigutused ja omavahelised ühendused
  • paigaldusskeemid - näitavad seadme ja seadmete vaheliste ühenduste paigaldamist
Joonis 4.2 Kaabeduse skeem
Allikas: http://www.elvoks.ee/site/pages/automaatika-paigalduse-skeem.php
  • ühendamisskeemid - näitavad ühendusi teiste seadmetega või nende rühmadega
Joonis 4.3 Ühendamisskeem
Allikas: http://www.altiusproject.ee/et/tooted/skeemid/
  • üldskeemid - selgitavad seadmete koostisosi ja nende vahelisi seoseid
  • paigutusskeemid - näitavad seadiste ja nende koostisosade paigutust ning asendit ruumis


Elektriskeemide tingmärgid

Elektriskeemide rahvusvahelised tingmärgid on kättesaadavalt esitatud Eesti standardisarjas EVS-EN 60017, mis ilmus aastal 2000 ja koosneb järgmistest standarditest:

EVS-EN 60617-2:2000. Märgielemendid, omadusmärgid, ja muud üldkasutatavad märgid

EVS-EN 60617-3:2000. Juhid ja ühenduselemendid

EVS-EN 60617-4:2000. Passiivkomponendid

EVS-EN 60617-5:2000. Pooljuhtkomponendid ja elektronlambid

EVS-EN 60617-6:2000. Elektrienergia tootmine ja muundamine

EVS-EN 60617-7:2000. Lülitus-, juhtimis-, kaitseseadmed

EVS-EN 60617-8:2000. Mõõteriistad, lambid ja signalisatsioonivahendid

EVS-EN 60617-9:2000. Sidetehnika. Lülitus- ja perifeerseadmed

EVS-EN 60617-10:2000. Sidetehnika. Infoedastusseadmed

EVS-EN 60617-11:2000. Paigaldusplaanid ja -skeemid, topograafilised plaanid ja skeemid

Lühend EVS tähemdab Eesti Vabariigi standardit, lühend EN-Euroopa standardit (normi), mis käesoleval juhul on ilma mingite muudatusteta Eesti standardiks üle võetud. Euroopa tingmärgistandardid põhinevad omakorda Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IES) samasuguse nummerdusega standardeil, mille Euroopa Elektrotehnilise Standardimise Komitee (CENELEK) ilma muudatusteta üle võttis. Aastal 2004 andis IEC eelnimetatud sarja asemel välja uue kompaktse standardi IES 60617.

Skemides kasutatakse väikest osa normitud tingmärkidest.