4.4 Test 7

iDevide ikoon Täida lüngad
Lõpetage laused:
  • struktuurskeemid - näitavad seadme . nende otstarvet ja vastastikuseid seoseid
  • talitusskeemid - selgitavad seadme ja selles toimuvaid
  • põhimõtteskeemid - näitavad ettenähtud protsesside toimumiseks vajalike elementide ja omavahelised ühendused
  • paigaldusskeemid - näitavad seadme ja seadmete vaheliste ühenduste
  • üldskeemid - selgitavad seadmete ja nende
  • paigutusskeemid - näitavad seadiste ja nende koostisosade ning ruumis