Õpetajad Ülle ja Annely õpirändamas Hollandis hooldustöö valdkonnas

by Liisi Kruusimägi

Õpiränne Hollandis
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse teenindusõppe osakonna kutseõpetajad Ülle Kivisild ja Annely Raev praktiseerisid 10.-16.märtsini 2018 Erasmus+ õpirände projekti raames Hollandis. Õpirände eesmärgiks oli tutvuda Hollandi kutsehariduse- ja sotsiaalsüsteemiga hooldustöö õpetamise valdkonnas. ROC Tilburgi kutsekoolis võttis meid vastu ja oli ühtlasi ka meie mentoriks tervise- ja sotsiaalvaldkonna kutseõpetaja Odile von Heijden, kes tutvustas meile õppekavasid. ROC Tilburgi kutsekoolis õpivad tervise- ja sotsiaalvaldkonna õpilased kolmel erineval õppekaval: tase kaks kuni tase neli. Tase kaks lõpetanul ei tohi olla füüsilist kontakti patsiendi/kliendiga, tase neli lõpetanu võib teostada erinevaid invasiivseid toiminguid.
Meil oli võimalus teha ringkäik koolimajas, kutseõpetajad tutvustasid õppeklasse ja tööruume. Saime osaleda suhtlemise õpetuse tunnis ning jälgida reaalset õppeprotsessi. Hollandis õpib palju erinevast rahvusest ja erineva kultuurilise taustaga õpilasi ning erandiks ei olnud ka ROC Tilburgi kool. Tervise- ja sotsiaalvaldkonna õppekavadel toimub õppimine viiel päeval nädalas, osa sellest perioodist koolis, osa ettevõttes.
Meil oli võimalus külastada viit hooldekodu, kõigis neis olid klientide jaoks loodud suurepärased võimalused, vastavalt nende vajadustele ja toimetuleku võimalustele. Keskmiselt on ühel töötajal kaheksa hooldatavat kellega koos ka kohvitatakse ja lõunatatakse, sageli kaasatakse hooldatavate abistamisel vabatahtlikke. Kogu info klientide kohta on arvutis ja telefonis. Tubadesse on paigaldatud süsteem, mis annab telefoni märguande, kui dementne klient voodist välja tuleb. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse hooldustöötaja õppekava õpilased Kaia Saluvere ja Sirje Rist on saanud suurepärase võimaluse praktiseerida kahes nendest hooldekodudest mida vaatamas käisime. Meie õpilastega ollakse seal väga rahul.

Õpiränne oli heaks kogemuseks erialaste teadmiste arendamisel.

Aitäh selle võimaluse eest!

Sarnased postitused