IT õpetaja Oliver tarkust kogumas Mercantecis

by Liisi Kruusimägi

IT valdkonna õpetaja Oliver Kikas käis töövarjutamas Erasmus+ programmiga Mercantecis, Taanis. Rohkem võid õpirände kohta lugeda allpool olevast kokkuvõttest.
Õpirände kokkuvõte
Käisin ajavahemikul 19.03-26.03.2018 Taanis töövarjuks kutsekoolis nimega Mercantec. Koos minuga läksid sinna ka meie kolm keskkoolijärgset I kursuse IT-eriala õpilast välispraktikale. Minu eesmärkideks oli täiendada oma pedagoogilisi oskusi ja metoodikaid läbi töövarjutamise, laiendada oma silmaringi ja tutvuda meie partnerkooli Mercantec õppekorraldusega Viborgi linnas. Mercantec on haridusasutus, mis pakub nii gümnaasiumiõpet kas tehnika- või ettevõtluskallakuga ja mis pakub ka kutseõpet erinevatel tehnika-, teenindus- ja ettevõtluserialadel ja lisaks pakuvad nad veel erinevaid täiendusõppe kursuseid. Mercantecis õpib aktiivselt umbes 3000 õpilast ja neil on seal umbes 500 töötajat. Kui arvestada juurde ka täiendusõppe kursustel osalevad õpilased, käib neil seal aastas läbi umbes 20 000 inimest. Mercantec asub Taani põhjapoolses, sellises Pärnu suuruses linnakeses nimega Viborg. Nii nagu meil on Pärnu linn ja Pärnu maakond, on Viborg tegelikult ka üks Taani maakond, mis on riigis suuruselt teine.
Artikli tutvustuse pildil on Mercanteci üks koolimajadest, neid on linna peal mitu, aga siin koolimajas viibisin ja töövarjutasin mina ja samuti on selles koolimajas esindatud valdavalt just tehnikaerialad, leiduvad ka mõned teeninduserialad.
Tehnikaerialadest on siin koolimajas esindatud:
• keevitaja
• autotehnik
• torulukksepp
• koostelukksepp
• automaatikasüsteemide spetsialist
• sisetööde elektrik
• elektroonikaseadmete koostaja
• IT-süsteemide administreerimine (4 ja pool aastat)
• IT-süsteemide arendus (4 ja pool aastat)
• IT-süsteemide tugiisik (3 aastat)

Taani kutsehariduse süsteem:
Taani kutseharidus on suuresti ettevõttepraktikapõhine, mis tähendab, et õpilane veedab kuskil 60-70% kogu õpingute ajast ettevõttes praktikal. Õpilase jaoks on tema õpingud jaotatud kolmeks osaks:
I osa kestab umbes 20 nädalat ehk esimese poolaasta. I osa ajal räägitakse sellest, et mis see õpilase valitud eriala endast kujutab ja õpitakse põhiliselt erialaga seotud üldõppeaineid. Sellesama I osa ajal või I osa lõppedes on õpilasel võimalik oma eriala veel vahetada. I osa võib võtta kokku kui “sissejuhatus erialasse”.
II osa, mis kestab samuti umbes 20 nädalat ehk teise poolaasta, keskendub juba rohkem konkreetse eriala õppeainetele. II osa lõppedes peab õpilasel olema mõne ettevõttega sõlmitud juba praktikaleping, kuna õpilase järgmine õppeaasta ehk III osa algus algab kohe ühe pika praktikaperioodiga. Need õpilased, kes ei saa II osa lõpuks sõlmitud praktikalepingut, jäävad oma praktikat sooritama koolisisesesse praktikabaasi. Mercantecil oli vist igal erialal oma koolisisene praktikabaas, kus töötavad täistööajaga “tööandjad”, kelle juurde need õpilased sinna “töötajateks” vormistatakse.
II osa juba ongi puhtalt erialaõpe, mis toimub suures osas ettevõttepraktikana.

Mul on hea meel, et ma käisin seal ja et meie õpilased sinna välispraktikale said.  Me saime omale väga hea partneri, kellega edaspidi koostööd teha.  Minu silmis on neil väga arenenud kool ja neil on väga head sidemed töömaailmaga, millest meil oleks palju juurde õppida, ma ei saa küll rääkida meie kooli kõikide erialade eest, aga meie IT-s on see nii kindlasti. Aga mis Mercanteci juures kõige tähtsam on, on see, et neil töötavad seal väga head inimesed, nii nagu meilgi siin.

Aitäh kõigile asjaosalistele selle hea ja hariva kogemuse eest!

Sarnased postitused