Marje Kask aiandusvaldkonna õpirändes Inglismaal

by Liisi Kruusimägi

Metsandus ja aianduse õppekavarühma õpetaja Marje Kask käis Erasmus+ programmiga õpirändes Inglismaal. Rohkem tema õpirände kohta saad lugeda allpool olevast kokkuvõttest. 
Viibisin 9.-22. aprillini 2018 Erasmus + projektiga: „Mobility Makes Us Professionals IV“, (nr 2017-1-EE01-KA116-034832), õpirändel Inglismaal Bridgwater & Taunton Colleges. Minu eesmärgiks oli arendada oma keeleoskust, näha kuidas toimub arboristi õpe Inglismaal, riigis, kus on pikad traditsioonid arboristika valdkonnas, et sealseid parimaid kogemusi oma koolis rakendada.
Bridgwater & Taunton College asub Inglismaa lääneosas. Kool on väga suur, õppijate arv koos täiendkoollituse õpilastega on 10000 ligi. Õpetatavaid erialasid on seinast seina, kooli keskus asub ja peamine õpe toimub Bridgwateris, maamajanduslike erialade õpe toimub aga väikeses kaunis linnakeses Canningtonis (ca 10 km Bridgwaterist). Canningtonis on suurepärane baas nende erialade õppeks, siin on eraldi linnak, kus on teoreetilise õppe ruumid, praktikabaasid, kooli aed, laudad jms. Arborstidel on oma maja, kus on praktikaruumid, klassiruumid ja varustuse hoiuruumid. Canningtonis, kus on ligi paarsada õpilast, õpitakse veel ka aiandust, maamajandust, väikeloomade hooldust, hobumajandust, põllumajandust jms.
Arboristi ja aianduse õpe moodustavad nö ühe töörühma, mille juhiks on aianduse õpetaja Nigel Cox, arborsti töögruppi juhib Mike Cullen – pühendunud õpetaja ja karismaatiline inimene! Mike oli ka meie peamine mentor praktika ajal, ta sisustas kogu meie aja, organiseeris, näitas, sõidutas, rääkis, korraldas…. Tuleb mainida, et viibisin õpirändel koos meie arboristi eriala õpilaste Meit Voogi ja Robert Gustav Oetjeniga.
Saabumispäeval tutvustati kohe meile Canningtonis olevat kooli, Mike tegi meile lühiekskursiooni õppehoonetes. Teisel päeval asusid Meit ja Robert juba praktilisele tööle, mulle aga korraldas  Mike põhjalikuma ekskursiooni. Nägin kooli kõiki õppehooneid, praktikabaase, sõitsime ringi ümbruskonnas. Kui enne õpirännet olin veidi mures oma inglise keele oskuse pärast (tase B1, kuid vähe praktikat,) siis nüüd olen tänulik, et sain olla õpirändes peaaegu üksi (enamusel päevadest olid minu tegevused mu õpilaste omadest eraldi) ja arendada oma keeleoskust. Rääkimise julgust on mul nüüd kõvasti rohkem!
Meit, Mike ja Robert Minu õpiränne kestis 2 nädalat, selle jooksul sain olla töövarjuks arboristi ja aianduse õpilaste tundides, osaleda õppetöös, käia õppeekskursioonidel koos aianduse ja arboristi õpilastega, osaleda õpetajate töökoosolekutel ja uute õpilaste vastuvõtuvestlusel, tutvuda kooli  õppekorraldusega. Muljet avaldas arboristi õpilaste praktiline tund – tunni alguses määrab õpetaja ühe õpilase, kes on sel päeval vastutav. Vastutav õpilane jagab teistele õpilastele tööülesanded, koos pannakse paika päeva eesmärgid, vastutav õpilane jälgib koos õpetajatega teiste õpilaste tegevust. Päeva lõpus tehakse koos kokkuvõte, kus analüüsitakse kogu tegevus läbi, õpetajad annavad igaühele tagasisidet. Mulle tundub, et meie oma kooli tundides tehakse küll palju tööd, kuid jääb puudu just tegevuse eesmärgistamisest ja hiljem tagasisidest.
Arboristide praktilises tunnis
Sain osaleda uute õpilaste vastuvõtuvestlusel. Arborsti õpe toimub koolis erinevatel tasemetel, vastuvõtuvestluse baasil otsustatakse mis tasemel õpilane asub õppima. Vestlused olid väga põhjalikud, kestsid kuni kolmveerand tundi. Küsimusi esitati õpilaskandidaadi õppeedukuse ja huvide kohta, uuriti perekonna suurust, kas perekonnas on probleeme alkoholiga, kuidas on tervis jpm. Peamine küsimus oli aga õpimotivatsiooni kohta, õpilaskandidaat pidi põhjalikult selgitama, miks ta valis just selle eriala. Huvitav oli ka see, et õpilasel pidi juba kooli astudes olema välja valitud tulevane praktikakoht. Vestluse käigus tutvustati õpilasele kooli õppe- ja praktikakorraldust. Paljud kandidaadid olid vestluseks valmistunud, välja kirjutanud detailsed küsimused, mida siis koos arutati.
Esmaspäeviti koolis eriala tunde ei olnud. Õpilastel oli võimalus saada õpiabi. Selleks oli eraldi õpetaja, kes aitas erinevates õppeainetes raskustes olevaid õpilasi.  Õppetööst osavõttu kontrollitakse rangelt. Kui õpilane hommikul kooli ei jõua, fikseerib aineõpetaja puudumise õppeinfosüsteemis ja selle kohta ilmub õpilase rühmajuhatajale teade, kes asub kohe uurima puudumise põhjusi. Väga palju tegeldakse koolis õpilasega individuaalselt.  Küllap on üks põhjus ka selles, et kooli rahastatakse vastavalt õpilaste koolis viibitud tundide alusel.
Aianduse õppest – selleks on suurepärased tingimused – koolil on köögivilja aed, kasvuhooned, botaanikaaed. Sain osaleda aianduse tunnis, kus koos sesoonõppijatega määrasime taimi, tegime külvi, potistasime taimi. Aianduse õpetaja Jack … (perekonnanimi ei meenu), vanem härrasmees on oma eriala fanaatik, kellest kõik õpilased ja õpetajad olid vaimustuses. Viibisin ise küll arborsti praktikal, kui nägin ka aianduse poolt ja soovitan väga seda kooli ka aianduse välispraktikaks järgmisteks aastateks.
Aianduse tunnis
Kooli botaanikaaed on võrratu, seal on erinevad osakonnad erinevate maailmajagude taimedele. Kuna kliima on selles Inglismaa osas pehme, siis see võimaldab kasvatada liike, mida Eestis ei kasva.
Kooli aed
Ühel päeval oli mul võimalus osaleda maamajanduse eriala praktilises tunnis, kus ehitati pardile pesa. Koolil on väike järv, mille kaldale õpilased panid vaia otsa rulli keeratud võrgu sisse õled. Jäi vaid loota, et pardid selle omaks võtavad.
Maamajanduse tunnis
Õppeekskursioonid Hestercombe ja Stourheadi parkidesse – kaunid ja liigirikkad. Metsanduse ja arboristi õpetajal oli siin palju vaadata. Kevad on Inglismaal varasem kui Eestis, imetleda sai kevadlillede õitsemist ja rohelust. Arboristi õpilased tunnevad puuliike hästi, sealhulgas ka nende ladinakeelseid nimetusi. Tasub õppust võtta. Sõites mööda Inglismaad, imetlesin kaunist künklikku maastikku, lõputuid hekke (see on eraldi elupaigatüüp!), kauneid maamaju. Inglismaa oli täpselt selline nagu loetud romaanide ja nähtud filmide põhjal ette kujutasin.
Ei saa mööda minna olmetingimustest – majutusime Bridgwateris Admiral Blake guesthouses.
Kaks nädalat ja koht sai üsna koduseks oma väga karakteersete asukatega, kelleks olid näiteks Poola ehitajad, Aafrikast pärit karmivõitu olekuga mehed, majaperemees Malcolm jt. Tööpäeva lõpus kogunes kogu maja elanikkond kööki ja söögituppa, kus jagati päevamuljeid, vaadati telekat, tehti süüa. Teise nädala lõpus hakkas juba tekkima kodutunne. Meie Roberti ja Meidiga tegime koos süüa, st ostsime tooraine koos ja Robert kui taimetoitlane valmistas toidu. Puuduseks majutuse juures oli see, et minu toal ei olnud akent, kuid selle eest oli lahtine luuk laes, kust sai otse pööningule.
Õpiränne Inglismaale oli väga rikastav mitmes mõttes, õppisin uut nii oma erialaselt, sain mõtlemisainet edasiseks. Kohtusisin uute huvitavate inimestega, sain enesekindlust ja lõpuks ei ole tähtsusetu ka see, et pika õppeaasta lõpus on õpiränne võimalus laadida tühjenevaid akusid.
Bridgwater & Taunton Collegesisse tasub minna rändama ka edaspidi nii arborsti kui aianduse õpilastel ja õpetajatel.
Marje Kask
Kutseõpetaja

Sarnased postitused