Heria laotöötaja õppepraktikal Soomes

by Liisi Kruusimägi

Heria Mets käis Erasmus+ programmiga Soomes laotöötaja õppepraktikal. Rohkem Heria õpirände kohta saad lugeda allpool olevast kokkuvõttest.
1. Sissejuhatus
Mina teostasin enda viimase praktika Soomes, ettevõttes nimega Lidl. Praktika toimus 07.01-07.02.2018 ehk kuu aega. Sinna praktikale sain tänu Erasmus+ projektile. Olen väga tänulik sellele projektile, kuna sain palju kogemusi ja minu praktikakoht oli väga hea.
2. Ettevõtte tutvustus
Lidl Stiftung & Co. KG on Saksamaa odavmüügikaupluste kett. Ettevõte asutati 1930. aastal ja tänaseks opereerib see enam kui 10 000 poodi üle Euroopa ning tegutseb 30 riigis. 2002. aastal alustas Lidl Soomes tegevust kümne kauplusega. Lidli Soome tegevjuht on Lauri Sipponen. Lidl avaldas 2004. aastal Soome esindaja kaudu lubaduse, et nad on kõige soodsamad. Soomlased on Lidli nimetanud natsi-liiteriks (eesti keeles natsi-kuuriks) Lidli halva suhtumise tõttu oma töötajatesse. 2017. aasta seisuga omas Lidl Soomes turust umbes 7%, 169 poodi ja kaks logistikakeskust. Sama aasta aprilli seisuga oli Lidl Soome soodsaimate hindade edetabelis kolmandal kohal. Soome ametiühingud peavad Lidlit heaks tööandjaks. Sipponeni sõnul on 2017. aasta seisuga Soomes väike rühm inimesi, kellele Lidl üldse ei meeldi. Sipponen teatas sama aasta 4. detsembril, et Lidl kavatseb Järvenpääle ehitada uue logistikakeskuse ja Helsingi ümbrusesse järgmise kümne aasta jooksul umbes 45 uut poodi Suur-Helsingi elanike arvu kasvu tõttu.
3. Ülesanded ettevõttes
Minu põhiülesandeks oli igapäevaselt erinevat poodi sisse tulnud kaupa välja panna. Tavaliselt alustasin päeva lihade väljapanekuga. Liha- ja kalatoodetel tuli enne poodi viimist mõõta temperatuur, see tohtis olla vaid kindlas vahemikus.  Lisaks kauba väljapanekule, pidin tagama poes korrashoiu. Kõik kaubad peavad asuma õiges kohas ja korrektselt paigutatult. Samuti tuli ära korjata poest kõik tühjad pakendid ja vigastatud kaubad. Mõnikord pidin tagaruumis järgmise päeva kampaania kaubad laudadele valmis sättima. Paar korda sain ka komplekteerida, kuid see oli minu jaoks veidi keeruline, kuna ma ei mõistnud soomekeelseid kaupade nimetusi ja toodetel olid nimetused hoopis inglise keeles.
4. Õppija eneseanalüüs
Praktikale minnes olin väga ebakindel ja mures. Mõtlesin sellele, kuidas saan hakkama keelega ja kuidas teised töötajad minusse suhtuvad. Kartsin, et jätan endast halva mulje või saan mõnest ülesandest valesti aru. Esimesel päeval mõistsin juba, et mind võeti töökaaslaste poolt väga hästi vastu. Nädala lõpuks tundsin ennast juba väga mugavalt, kuna mõistsin, et saan kõigi mulle antud ülesannetega väga hästi hakkama.
Töö sai mulle kiiresti selgeks. Esimesel ja teisel päeval aitas ja õpetas mind seal üks mees, kuid kolmandal päeval töötasin juba üksi. Arvan, et sain väga hästi hakkama. Kui midagi ei osanud või ei leidnud mõnda kaupa üles, siis küsisin abi ja mind aidati väga meelsasti. Viimasel päeval oli mul väga raske lahkuda, kuna mulle meeldis seal töötada ja töökaaslased olid nii mõistvad ja abivalmid.
5. Õpilase hinnang töökorraldusest
Ma olen ettevõtte töökorraldustega väga rahul. Mulle õpetati teiste töötajate poolt, kuidas mõne tööga lihtsamini ja kiiremini hakkama saada. Samuti oli väga lihtne jälgida teisi töötajaid ja nendest oli lihtne aru saada, kuidas ja miks ma pean mõnda tööd nii tegema. Minu tööülesanded olid väga selgesti arusaadavad ja mul ei tekkinud probleeme. Segaduse korral küsisin ja sain oma vastused.
6. Kokkuvõte
Minu töökoht ja juhendaja olid väga head. Töö ülesanded olid selged ja uued tööd olid arusaadavalt lahti seletatud. Ma sain kõigi endale antud ülesannetega enda arust hakkama. Mulle meeldis ettevõte ja sealt saadud kogemused. Olen väga rahul, et sain viimase praktika teostada välispraktikana, kuna see andis mulle palju kogemusi ja julgust juurde edaspidiseks eluks.

Sarnased postitused